...

Zomerfolder van CL-Open VLD Haaltert zwaar onder vuur

het orakel van haaltertAlternative facts : meer stemmen dan kiezers

De zomerfolder van CL-Open VLD doet op meerdere vlakken de wenkbrauwen fronsen.

De partij slaagt erin iedereen te beledigen die van kortbij en van veraf bij de Haaltertse politiek is betrokken. Het is een twijfelachtige formule die ze reeds toepaste bij de verkiezingen van 2012 en die ertoe heeft geleid dat Open&Liberaal zich kon opwerpen als slachtoffer in de ruzie binnen de liberale familie. Gina Verbestel werd er voorgesteld als de kwalijke heks die het blauwe nest had bevuild, maar weldra zich zou te pletter vliegen tegen de steile trappen van het gemeentehuis. Deze misrekening kwam Michiels duur te staan bij de coalitievorming omdat Verbestel plots de kingmaker bleek te zijn.

De aanmatigende toon van het grote gelijk gutst van de pagina’s glanspapier en plots heeft arrogantie een kleur gekregen : blauw. In een tijdsgewricht waar politiek zwaar onder vuur ligt door allerlei schandalen – en waar ook de liberalen bij betrokken zijn – zou een flinke dosis bescheidenheid sieren en zou een poging tot verzoening en verbinding gepaster zijn dan de ellenlange scheldpartij die er wordt afgevuurd.

CL-Open VLD haalt recepten uit het verleden boven om toe te passen in het heden. Alsof dat een garantie op succes zou zijn. In de folder presenteert de partij geen enkele visie op de toekomst van Haaltert en dit in tegenstelling tot wat CD&V deed op haar zomerse picknick.

De kleinschaligheid en de openheid van CD&V staan in schril contrast met het blasé van CL-Open VLD. Het verschil in communicatiestijl tussen beide partijen kan niet groter zijn en is het is dus des te opmerkelijker dat beide partijen elkaar kunnen vinden in een bestuursakkoord. Zeker nu CL-Open VLD de laatste weken openlijk flirtte met NV-A en ei zo na een nieuwe coalitie ermee sloot. Ergens tussen Knokke en Brussel kwam er een kink in de kabel zodat Michiels zich genoodzaakt voelde om opnieuw de christendemocraten en de Verbestelianen in het bad te trekken. Onvoorstelbaar dat zij zich laten paaien met mandaten nadat ze zo goed als de buitenwacht werden aangezegd door Michiels. Uiteindelijk blijft hij de diegene die de poppetjes bedient en nooit zijn hand overspeelt, behalve dan die ene keer in 2012.

Over Verbestel gesproken. Waar zit de stokebrand van een jaar geleden? Als aanstookster van dit hele gedoe rust er een verpletterende verantwoordelijkheid op haar schouders, maar de allumeuse van de onbestuurbaarheid laat zich nog nauwelijks zien of horen. Het blijft een aandoenlijk spektakel om waar te nemen hoe de gezworen vijanden van enkele jaren geleden plots weer de beste vriendjes zijn.

Zij kwam uit de verkiezingsslag als diegene met het grootste aantal voorkeurstemmen en in de visie van CL-Open VLD zou zij de meeste geschikte kandidaat moeten zijn om burgemeester te worden aangezien de partij de uitslag afmeet aan het aantal voorkeursstemmen. In menige faculteit Politieke Wetenschappen komen ze niet meer bij van de stuiplach. De rekensom van CL-Open VLD leidde zelfs ertoe dat men meer kiezers kon tellen dan er geldige stemmen werden uitgebracht in 2012. Voor de volledigheid laat ik hieronder nog eens graag de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en vergelijk ze zelfs dan eens met deze van 2006. In tegenstellening tot de “alternatieve” telling van CL-Open VLD – bij Trump noemen ze dit “alternative facts”, bij ons zijn dit platte leugens – is dit de enige uitslag die echt telt, namelijk de zetelverdeling. De voorkeurstemmen bepalen louter de pikorde binnen de eigen partij en kan in die mate zelfs worden gemanipuleerd door de eigen kiezers ervan te overtuigen om op zo veel mogelijk kandidaten te stemmen. CL-Open VLD blijft wel nog steeds de grootste partij, maar kreeg ten opzichte van 2006 een fenomenale pandoering en verloor dus de verkiezingen van 2012. Enige andere interpretatie van de uitslag is niet mogelijk en een ons voorkeurstemmen meer of minder verandert niets aan dit resultaat.

Vooralsnog beschikken we niet over exitpolls om na te gaan hoe de kiezer stemde bij voorgaande verkiezingen en enige conclusie trekken is praat voor de vaak. Gina Verbestel zal ongetwijfeld kiezers hebben meegenomen van CL-Open VLD en het uiteenspatten van het kartel CD&V-NV-A deed kiezers zeker een keuze maken tussen partijen, maar zonder exitpoll is het onmogelijk te zeggen of dit voor één van deze partijen was. Men kan alleen maar vaststellen dat beide partijen afzonderlijk groter zijn dan het kartel. Stop dan ook het gebullshit over de voorkeurstemmen want verkiezingstechnisch slaat dit nergens op.

Het klopt inderdaad dat de huidige meerderheid niet langer over een meerderheid beschikt na het stekkertje-trek van Verbestel, maar het klopt evenzeer dat de Raad van State in februari van dit jaar de voorwaarden tot onbestuurbaarheid onvoldoende zag ingevuld om een nieuw schepencollege te benoemen. We kunnen blijven in rondjes draaien tot we tureluurs zijn of we kunnen een bevredigende oplossing zoeken voor alle partijen, maar vooral voor de bevolking van Haaltert.
Er is een Ha’alternatief*.

Uw (vooralsnog) Onbestuurbare,
Koen De Court

*ondergetekende claimt bij deze de partijnaam Ha’alternatief.
@ Paulette Looze : ook de verkiezingsslogan “Zonder een beetje wrijving is er geen glans” wordt opgeëist door Onbestuurbare

http://vlaanderenkiest.be/verkiezingen2012/#/gemeente/41024/uitslagen