...

Denderleeuw – Red de Vlamoven

denderleeuw

Gemeente Denderleeuw neemt bezwaarschriften actiegroep Red de Vlamoven in ontvangst

Op dinsdag 18 juli heeft het gemeentebestuur de bezwaarschriften van de actiegroep Red de Vlamoven tegen de stedenbouwkundige vergunning voor het opvullen van de Vlamovenput in ontvangst genomen. Na afloop van het openbaar onderzoek, zullen deze samen met de adviezen van andere instanties in overweging genomen worden bij de uiteindelijke behandeling van de stedenbouwkundige vergunning.

“Het opvullen van de Vlamoven ligt gevoelig bij de inwoners van Denderleeuw en als gemeentebestuur delen we hun bezorgdheid”, zeggen schepenen Yves De Smet en Sofie Renders. “Vroeger en nu heeft politiek Denderleeuw, over alle partijgrenzen heen, er altijd alles aan gedaan om de Kouter te vrijwaren – denk maar aan de actie rond Red de Kouter waarin de gemeente het voortouw genomen heeft – en om te ijveren voor het behoud van de Vlamovenput. Zo werd er in de periode ’88-’94 een poging gedaan om het gebied via een ‘BPA Vlamoven’ te herbestemmen van landbouw naar recreatie, maar dit werd geweigerd door het Vlaams Gewest. Een tweede poging tot behoud van de Vlamoven werd gedaan met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in 2003 en opnieuw ontvingen we een negatief antwoord, deze keer van het Agentschap Landbouw. Eind 2015 ondernamen we dan een poging om de Vlamovenput aan te kopen, maar jammer genoeg is dit niet gelukt. Uit al deze pogingen blijkt dat het bestuur er alles wil aan doen om de Vlamoven te redden, maar uiteraard is de gemeente gebonden aan de bestaande gewestplannen en ruimtelijke bestemmingen opgelegd door de hogere overheid.”

“Als bestuur willen we transparant en correct informeren over de stand van zaken in dit dossier”, gaan de schepenen verder. “Daarom is het belangrijk om te weten dat de Vlamoven zich stedenbouwkundig bevindt in ontginningsgebied met nabestemming landbouw. De eigenaar wil de Vlamovenput nu opvullen om landbouwgrond van te maken en heeft hiervoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend. Na het openbaar onderzoek zal de aanvraag door het gemeentebestuur worden beoordeeld. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de ingediende bezwaarschriften. In een tweede fase moet de eigenaar trouwens ook nog een aanvraag voor een milieuvergunning indienen bij de provincie. Deze vergunning wordt niet afgeleverd door het gemeentebestuur, maar het dient hierin wel advies te geven.”