...

Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets

Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets - fietsFiscale regeling voor snelle elektrische fiets

Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. Deze maatregel maakt deel uit van het voorontwerp van wet “diverse fiscale bepalingen” dat de Ministerraad vandaag in tweede lezing goedkeurde. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van speed pedelecs.

De elektrische fiets is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig en wordt vaak ingeschakeld voor woon-werkverkeer. De speed pedelec (snelheid tot 45km/u) viel als gevolg van een wijziging in de wegcode onder de bromfietsencategorie waardoor gebruikers geen recht hadden op de belastingvoordelen voor fietsers. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Minister Van Overtveldt “We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets. Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen.”