...

N-VA tevreden met nieuw ontwerpdecreet jeugddelinquentie

N-VA tevreden met nieuw ontwerpdecreet jeugddelinquentie - politieN-VA tevreden met nieuw ontwerpdecreet jeugddelinquentie

De Vlaamse Regering keurde vandaag een nieuw ontwerpdecreet voor jeugddelinquentie goed. Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys, die het decreet mee onderhandelde, reageert tevreden: “In september vorig jaar hebben we met de N-VA een gedetailleerde nota gepresenteerd met onze visie op de aanpak van jeugddelinquentie. In het ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering vinden we die klemtonen ook terug. Zo scheiden we de sanctie van het hulpverleningstraject en creëren we duidelijkheid voor dader en slachtoffer. We vertrekken van een herstelgericht verantwoordelijkheidsmodel, plaatsen het slachtoffer centraler en voeren de ‘Wat Werkt’-principes in om recidive aan te pakken. Met deze evenwichtige aanpak voorkomen we trajecten waarin jongeren van wieg tot graf in delinquentie terechtkomen.”

“Er komt een zogenaamde interventiedatabank, die de effectiviteit van de maatregelen in het jeugddelinquentierecht monitort. Concreet betekent dit dat we voor het eerst effectieve gedragsverandering in kaart brengen en recidivecijfers gaan verzamelen. We zullen dus eindelijk weten welke maatregelen echt werken voor jongeren, slachtoffers en maatschappij”, zegt Parys.

“Ons uitgangspunt is dat jonge daders hun verantwoordelijkheid nemen in functie van hun maturiteit. Verzoening tussen slachtoffer en dader staan hierbij voorop. De jeugddelinquent moet daarbij de consequenties van zijn daden inzien en de schade ‘vergoeden’ op een betekenisvolle manier voor zijn slachtoffer of de gemeenschap. Maar we doen vanaf nu ook een beroep op de ouders om mee te werken wanneer dat nodig is.”

Eén van die mogelijke reacties zal in de toekomst het opleggen van voorwaarden zijn, maar ook het elektronisch toezicht. Parys: “De jeugdrechtbank kan vanaf nu ter ondersteuning van een sanctie een elektronische monitoring mét begeleiding opleggen. We blijven de jongere dus van zeer nabij opvolgen.”

“De uithandengeving blijft bestaan, bijvoorbeeld voor terreurmisdrijven. Maar met de invoering van de mogelijkheid om jongeren vanaf 16 jaar een gesloten begeleiding van maximaal zeven jaar op te leggen, bouwen we een alternatief in binnen het jeugddelinquentierecht voor andere feiten (voor jongeren van 12 tot 14 jaar is dit twee jaar, voor jongeren van 14 tot 16 jaar is dit vijf jaar). Ik ben ook blij dat er een aparte eenheid komt voor jongeren met een geestesstoornis, naar analogie met de opvang voor geïnterneerden, zodat we hen aangepaste behandeling kunnen geven.”

Tot slot gaat deze nieuwe aanpak ook uit van versterkte rechtswaarborgen waarbij een jeugdadvocaat de jongere zal bijstaan. De hulp, waar ook jongere delictplegers recht op hebben, zit in het decreet Integrale Jeugdhulp.