...

Reactie SDenP op de beschuldigingen ten aanzien van raadslid ADB

sdenp

Beschuldigingen ten aanzien van raadslid Anja De Bundel – reactie van SD&P

Het Laatste Nieuws berichtte vandaag over vermeende wanpraktijken in GO!-school De Horizon te Aalst. De berichtgeving draait rond SD&P-raadslid De Bundel.

SD&P neemt deze beschuldigingen ernstig. De aantijgingen zijn de voorbije maanden reeds door verschillende onafhankelijke instanties onderzocht en bleken tot op heden onterecht. Naar aanleiding van de recente persartikels zou er bijkomend onderzoek worden gevoerd door het GO!. SD&P is bereid tot medewerking aan het onderzoek en wacht de resultaten hiervan af.

SD&P benadrukt met klem dat op geen enkel ogenblik door de partij onrechtmatig gebruik werd gemaakt van de infrastructuur, het personeel of de diensten van de betrokken school.

Het eetfestijn van de partij, dat dit jaar doorging op 24 en 25 juni, werd naar jaarlijkse gewoonte georganiseerd in Hof ten Eede. De uitbater van dit etablissement stond zelf in voor de bereiding van de maaltijden en werd hierbij geholpen door vrijwillige leden en sympathisanten van SD&P. Ook het officiële drukwerk van de partij wordt – tegen betaling – door een drukker voorzien.

SD&P is een onafhankelijke stadspartij die werkt met bescheiden, eigen middelen. De aard van de beschuldigingen staat haaks op de waarden en visie van onze partij, die staat voor positiviteit, openheid en onafhankelijkheid.