...

Vergunning voor Carglass-site Aalst

Vergunning voor Carglass-site Aalst - BA WERF V N 04 Beeld Werf parkzoneVergunning voor Carglass-site Aalst

De vergunning voor de ontwikkeling van de Carglass-site werd verleend. Projectontwikkelaar Gands zal in samenwerking met Stéphane Beel architecten de site omvormen tot een aangename woonomgeving.

Langsheen de Vaartstraat, het Werfplein en de Molenstraat zal een nieuw project verrijzen. Aan het Werfplein wordt een nieuw gezicht gegeven door een sterk kopgebouw waarin plaats is voor 22 appartementen en een commerciële ruimte. In het binnengebied komen drie gebouwen met 34 assistentiewoningen en een kinderdagverblijf voor 40 kinderen. In de Molenstraat komt een nieuw gebouw met 7 appartementen en één commerciële ruimte.

“Het plan werd meermaals herwerkt en verbeterd. Tijdens infovergaderingen werd ook de buurt betrokken. Het resultaat is een geslaagd project met hedendaagse architectuur, hoogwaardig wooncomfort en een goede mix van wonen, diensten en activiteiten. Een troosteloos terrein in de binnenstad krijgt zo binnenkort een tweede leven,” reageert Joris Van Gool van projectontwikkelaar Gands.

Ondanks het feit dat Huis Gheeraerdts al jaren leegstaat zal Gands dit gebouw behouden, renoveren, en een nieuw leven geven. “Solidariteit Voor Het Gezin”, nu al in Aalst gevestigd, zal er haar kantoren en een opleidingsruimte in onderbrengen. Ook zullen zij het beheer en de verzorging van het kinderdagverblijf en de assistentiewoningen op zich nemen.

“Er wordt ook rekening gehouden met de opmerkingen van de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) en de Gecoro. Het Huis Gheeraerdts diende behouden te blijven en geïntegreerd te worden in het nieuwe project. Ook de honderdjarige beuk en de tuin worden bewaard. Dit waren voor het stadsbestuur belangrijke voorwaarden om het dossier te kunnen goedkeuren. Op deze manier kan een ondergewaardeerde site eindelijk heropleven,” vult schepen Verdoodt (N-VA) aan.

“Het project is een heel concrete vorm van echte stadsvernieuwing en een nieuwe aanpak in stedenbouw. Er wordt een leefbare, aangename en functionele woon- en werkomgeving gecreëerd, met de nodige voorzieningen,” verduidelijkt dhr. Van Gool. “Wat goed en karaktervol is, wordt bewaard: Huis Gheeraerdts, de honderdjarige Beuk en de tuin. Het verloederde binnengebied wordt geherwaardeerd dankzij haar nieuwe bestemming en hedendaagse stedenbouwkundige aanpak. Door net iets hoger te bouwen ontstaat er meer vrije ruimte die wordt ingevuld door tuinruimten, groen en speelzones. Zo wordt het in dit project ook mogelijk om voor voetgangers en fietsers een verbinding te maken tussen de Vaartstraat en de Molenstraat en wordt het binnengebied opengesteld voor de buurt.”

Indien alles vlot verloopt start de realisatie van het project in januari 2018. Intussen wil Gands op de site in het najaar nog een aantal initiatieven opzetten in de sfeer van de amateurkunsten om nu al de site nieuw leven in te blazen!