...

Centrum voor geïnterneerden in Hofstade wordt long stay instelling

foto aalst nvaCentrum voor geïnterneerden in Hofstade wordt “long stay” instelling

Het centrum voor 120 geïnterneerden dat in Hofstade gebouwd zal worden, zal een long stay instelling zijn. Dat is een zorginstelling voor geïnterneerden die het minst kans maken om zich snel opnieuw in de samenleving te integreren. In de instelling in Hofstade zullen ze meerdere jaren behandeld worden. De aspecten “zorg” en “beveiliging” zijn dus even belangrijk.

De long stay instelling in Hofstade wordt de eerste in die hoedanigheid in België. In Nederland zijn er al twee long stay instellingen. In België is er ook al een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) voor geïnterneerden in Gent en vandaag opent in Antwerpen een tweede FPC. Samen met Hofstade worden nog twee gelijkaardige centra in Wallonië gebouwd.

Op dit ogenblik stelt een taskforce van de federale regering een draaiboek op. Deze werkgroep bestaat uit mensen van de departementen Volksgezondheid, Justitie en de Regie der Gebouwen (Binnenlandse Zaken). Het is de bedoeling om de inplanting, het ontwerp, de bouw, het management, de organisatie, de beveiliging en niet in het minst het zorgconcept van in het begin op elkaar af te stemmen.

De bouw van het centrum in Hofstade komt er na de beslissing van minister Geens om zo’n 1000 geïnterneerden te herlokaliseren. Geïnterneerden zijn psychiatrische patiënten die een misdrijf begaan hebben. Strikt genomen krijgen ze geen gevangenisstraf, ze worden wél gespecialiseerde psychiatrische opvang in een gesloten regime opgelegd. De meeste geïnterneerden verblijven op dit ogenblik wel nog in de gevangenis, maar daar horen ze dus niet thuis. De gespecialiseerde instelling in Hofstade zal een deel van deze geïnterneerden opnemen.