...

Verkoop van staatseigendommen in stijgende lijn

woonbonus

Verkoop van staatseigendommen in stijgende lijn

De opbrengst van de verkoop van staatseigendommen is in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote heeft opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, die ook bevoegd is voor de Regie der Gebouwen.

De cijfers hebben betrekking op de verkoop van onroerende goederen (gebouwen en terreinen) die eigendom zijn van de federale staat en die beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Voor het jaar 2015 werd er nog voor ongeveer 21 miljoen euro aan eigendommen verkocht, in 2016 liep dit op tot meer dan 49 miljoen euro. Het ziet ernaar uit dat men het voor dit jaar nog beter zal doen: de gerealiseerde verkopen voor het jaar 2017 werden reeds geraamd op 58 miljoen euro.

Degroote is tevreden dat de Regie der Gebouwen steeds meer leegstaande en overbodige gebouwen in handen van de overheid laat verkopen. “Ik heb altijd gepleit voor een efficiënter beheer van het patrimonium van de overheid”, zegt Degroote. “De leegstand van overheidsgebouwen kost de belastingbetaler hopen geld en brengt geen meerwaarde voor de gemeenten waar die gebouwen zijn gehuisvest.”

In zijn antwoord laat minister Jambon ook weten dat het alvast niet de taak van de overheid is om privéverenigingen te huisvesten. Het is wel haar taak om het patrimonium waarover zij beschikt op de meeste efficiënte en voordelige wijze te beheren. Eén van de tools om leegstand te voorkomen, is verhuren. Degroote stelt voor om een deel van die gebouwen, zoals gebouwen die momenteel verhuurd worden aan gemeenten, ook te verkopen.