...

Versoepeling regeling overuren stap in de goede richting

Versoepeling regeling overuren stap in de goede richting - uurwerkVersoepeling regeling overuren stap in de goede richting

“Onze partij is verheugd met de mededeling van minister Peeters dat hij de voorwaarden versoepelt voor het gebruik van overuren in de horeca. “Deze versoepeling zal er voor zorgen dat het maken van overuren aantrekkelijker wordt gemaakt in de horeca. Het zal bovendien zeker helpen om van de witte kassa een succes te maken en horecaondernemers en -werknemers met een gerust hart hun werk naar behoren te laten uitvoeren”, zegt Kamerlid Werner Janssen.

Vandaag wordt de jobcreatie in de horecasector nog te veel afgeremd door erg rigide en betuttelende wetgeving. Dat werkgevers en werknemers voortaan de vrijheid krijgen om rechtstreeks met elkaar af te spreken om overuren te presteren, juichen wij toe. Maar ook de klant vaart hier wel bij en kan op onverwacht drukke momenten toch genieten van een kwaliteitsvolle service.

“Eindelijk krijgt dat horecavriendelijke beleid nu vorm. Ook op Vlaams niveau hebben Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters vorm gegeven aan een veelzijdig Horecabeleidsplan, met gerichte maatregelen ter ondersteuning van de sector. In onze toeristische promotie wordt onze horeca nu ook internationaal uitgespeeld als grote troef van Vlaanderen, waar je kan genieten aan elke tafel en elke toog”, voegt Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck daar nog aan toe.

De arbeidswetgeving in ons land mag kortom flexibeler gemaakt worden. Nu zorgen de dikwijls zeer stugge regels er voor dat jobcreatie onmogelijk of zeer moeilijk wordt, denk maar aan de e-commerce.

Bijkomend voordeel hier is dat het zwartwerk in de horeca aan banden wordt gelegd. Dat werk wordt nu ‘wit’ aan een gunstig tarief voor de werkgever én werkemer. Die laatste betaalt op de gepresteerde overuren namelijk geen RSZ-bijdrage, geen personenbelasting (waardoor bruto = netto) en behoudt de opbouw van volledige sociale rechten.

Dit is een stap in de goede richting. “Dergelijke flexibele afspraken mogen wat ons betreft ook in andere sectoren gebeuren. Het komt het scheppen van banen alleen maar ten goede.”