...

Bedplassen is te behandelen

Bedplassen is te behandelen - bedplassenBijna 9 op 10 kampbegeleiders reeds in aanraking met bedplassen
Op 30 mei vindt de derde editie van de World Bedwetting Day plaats

In België kampt meer dan één kind op tien tussen 5 en 10 jaar met bedplassen. Op 30 mei is het World Bedwetting Day om het taboe hieromtrent te verbreken en het gesprek met ouders en jeugdbegeleiders te openen. Zo blijkt uit een enquête dat 88% van de begeleiders al eens een ervaring heeft gehad met een kind dat op zomerkamp of jongerenvakantie in bed plaste,  maar niet iedereen weet op welke manier bedplassen te behandelen is.

Het is niet omdat je kind te diep slaapt dat hij niet voelt wanneer het toilet roept. Er bestaan erg veel fabels over bedplassen en de World Bedwetting Day probeert hier verandering in te brengen. Bedplassen heeft geen psychologische reden maar wordt veroorzaakt door te hoge urineproductie tijdens de slaap en/of de instabiliteit van de blaas en het niet kunnen ontwaken om te plassen.

Bedplassen op kamp gebeurt vaak

De zomermaanden komen steeds dichterbij en dat betekent dat ook de kampen en jongerenvakanties voor de deur staan. De enquête die uitgevoerd werd in opdracht van vzw Droge nachten naar aanleiding van de World Bedwetting Day heeft ongeveer 500 jeugdbegeleiders in Vlaanderen ondervraagd over hun ervaringen met bedplassen op kamp. Het onderzoek toonde aan dat  88% van de respondenten hier reeds ervaring mee had en er meestal wel aandacht aan geschonken wordt.

Voorafgaand aan de deelname op kamp wordt in 80% van de gevallen aan de ouders systematisch gevraagd of er al dan niet sprake is van bedplassen en bij 87% van de gevallen wordt er aandacht besteed aan het drinken van water tijdens het kamp. Zo let de meerderheid van de jeugdbegeleiders erop dat het drinken na het avondmaal enigszins beperkt wordt. Opvallend is dat meer dan de helft van de monitoren vooraf geen tips of informatie krijgen over hoe het probleem best aangepakt wordt, maar dat 70% van de kampen wel reservekledij ter beschikking hebben wanneer een kind mee gaat dat ’s nachts in bed plast.

Stap op tijd naar de dokter

Als deze medische aandoening niet behandeld wordt, kan dit het zelfvertrouwen van het kind aantasten en zelfs traumatische gevolgen hebben. Een arts kan nagaan waar het probleem ligt door samen met het kind een dag- en een weekkalender op te stellen om een overzicht te krijgen van de eet-, plas- en slaapgewoontes, eventueel aangevuld met een nachtkalender. Soms is de oorzaak te wijden aan blaassymptomen of een teveel aan urineproductie ’s nachts. Factoren zoals urineweginfecties, stoelgangproblemen, abnormaal drinkgedrag of gedragsproblematiek kunnen het probleem vergroten. Belangrijk is dat dit een te behandelen probleem is, waarbij een plaswekker kan helpen om ‘s nachts op te staan als een vorm van gedragstherapie. Ten slotte is er ook medicatie voorhanden zoals desmopressine,  die de urine concentreert. Echter in afwachting van een behandeling door een arts en om de tijd te overbruggen tussen het begin van een behandeling en de positieve effecten op het kind, kan het dragen van wegwerpbare en absorberende broekjes zorgen voor een betere nachtrust.

Op 30 mei vindt de derde editie van World Bedwetting Day plaats in samenwerking met het ICCS (International Children’s Continence Society) en de ESPU (European Society for Paediatric Urology). Het motto luidt “Time To Take Action” om zowel bij het grote publiek als bij gezondheidsprofessionals het besef te doen groeien dat dit een alledaags probleem is dat snel gediagnosticeerd kan worden zodat de juiste behandeling aangeboden wordt. Zo zullen er op die dag in verschillende medische centra standen gezet worden voor informatie en vragen.

Wanneer een kind ouder dan 5 jaar nog steeds met dit probleem kampt, wordt de situatie als abnormaal beschouwd en is het belangrijk om een behandeling te starten. Vaak wordt de impact op het emotionele welzijn en dagelijkse leven van het kind onderschat of verloochent door de ouders en de omgeving. Zo stapt één op twee ouders niet naar de dokter wanneer bedplassen een probleem wordt en zal het een des te grotere deuk in het zelfvertrouwen van het kind achterlaten.

Tips & tricks voor ouders en begeleiders

Het kan erg veel sociale druk voor een kind teweeg brengen wanneer een zomerkamp eraan komt. Houd daarom rekening met de volgende weetjes voor jouw zoon of dochter op kamp vertrekt!

  • Begin op tijd met de behandeling van uw zoon of dochter zodat het probleem al grotendeels aangepakt is voor het vertrek.
  • Breng de leiding op de hoogte van het probleem
  • Informeer de begeleiders over het innemen van medicijnen
  • Spreek indien nodig een tijdstip af om het kind ’s nachts te wekken.

Als begeleider kan je ook helpen om het bedplassen in te perken op kamp door enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.

  • Bevraag de ouders vooraf of hun kinderen dit probleem hebben.
  • Laat alle kinderen voor het slapengaan naar het toilet gaan en indien een van hen met een luierbroekje slaapt laat hem of haar dit discreet aantrekken.
  • Schenk aandacht aan het gespreid drinken van water doorheen de dag
  • Probeer vochtinname voor het slapengaan te beperken.
  • Het is belangrijk dat andere kinderen dit niet te weten komen en behandel het kind niet opvallend anders

Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.drogenachten.be

De volgende medische centra zullen op 30 mei aan de World Bedwetting Day deelnemen:

UZ Gent Pediatrics:                                        Prof Vande Walle / Dr Dossche
UZ Gent Urology:                                           Dr Van Laecke/ Prof Hoebeke
UZ Brussel Pediatrics/Urology:                 Dr De Boe/ Dr Mauel
ZNA PAOLA Pediatrics:                                 Dr Ann Bael
UZ Leuven Pediatrics:                                   Dr Van Dyck, Prof Levtchenko
UZ Leuven Urology:                                       Prof Bogaert
ZOL Genk Pediatrics:                                     Dr Van Hoyweghen
UZA Urology:                                                Dr De Win
UCL Pediatrics/ Urology                               Dr Ranguelov/Dr Feyaerts
HUDERF Pediatrics:                                        Urology Prof Khalid / Dr Luyckx
Clinique ESPERANCE Liege                          Pediatrics Dr Ghuysen
Clinique de la citadelle Urology                Dr Troisfontaines
CHARLEROI Pediatrics                                   Dr Ranguelov