...

Kris Peeters nodigt begrafenisondernemers uit voor overleg

Kris Peeters nodigt begrafenisondernemers uit voor overleg - kistgrKris Peeters nodigt begrafenisondernemers uit voor overleg over prijzen en prijstransparantie

De Economische Inspectie heeft de sector van de begrafenisondernemingen onderzocht. Het onderzoek is ingegeven door de hoge kostprijs van begrafenissen. Veel van de vastgestelde inbreuken zijn administratief van aard. Toch zijn er ook verbeteringen mogelijk voor de consument, onder meer op vlak van prijstransparantie.

Kris Peeters: “Een overlijden brengt niet alleen veel verdriet met zich mee maar ook heel wat onverwachte kosten voor de begrafenis. De nabestaanden hebben op dat moment niet de energie om tarieven zeer aandachtig te bekijken. Daarom is het uiterst belangrijk dat prijzen van begrafenisondernemers transparant zijn. Bovendien blijkt ook dat de prijzen de afgelopen jaren behoorlijk sterk gestegen zijn. Ik nodig de sector daarom uit voor overleg.”

De Economische Inspectie voerde tussen 1 oktober 2016 en 31 januari 2017 een algemeen onderzoek naar begrafenisondernemingen. 202 ondernemingen maakten deel uit van het onderzoek. Dat is ongeveer één vierde van het totaal aantal begrafenisondernemingen (813). Het onderzoek is ingegeven door signalen van hoge prijzen voor begrafenissen. De vraag stelde zich of consumenten voldoende informatie krijgen over tarieven, of de juiste documenten worden opgesteld bij de bestelling, of de algemene voorwaarden correct zijn en of de wetgeving rond betaalmethodes wordt nageleefd. Het vorige onderzoek dateerde van 2009.

Het algemeen onderzoek van de Economische Inspectie was gericht op volgende wetsbepalingen:
• Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
• verplichte informatie op website
• prijsaanduiding
• verplichte vermeldingen op de bestelbon
• naleving van de regels inzake cash-betalingen
• naleving van de regels inzake consumentenkrediet

Het onderzoek werd op voorhand aangekondigd aan de beroepsfederatie. Die federatie heeft haar leden via haar magazine nog eens geïnformeerd over de wettelijke verplichtingen die bestaan.

Bij 130 ondernemingen werden inbreuken vastgesteld (64,4%). Er is geen merkbaar verschil tussen ondernemingen die niet zijn aangesloten bij een federatie (66,7%) en diegene die wel zijn aangesloten (59,7% in Vlaanderen en 69% in Wallonië). 207 processen-verbaal van waarschuwing werden uitgeschreven en 17 pro-justitia’s.

Prijsaanduidingen
Het grootste aantal inbreuken had te maken met de regels inzake prijsaanduiding. Volgens de wet moeten de prijzen leesbaar worden aangeduid op een manier dat ze zichtbaar zijn van buiten de winkel. 115 van de gecontroleerde ondernemingen (56,9 %) waren niet in orde met die verplichting.

Kris Peeters: “Ik begrijp natuurlijk dat een tarieflijst aan het uitstalraam niet de eerste zorg is van iemand langsgaat bij een begrafenisondernemer. Wel is het belangrijk dat die persoon bij de begrafenisondernemer een duidelijk zicht krijgt op de kosten en diensten. Het onderzoek stelde bijvoorbeeld 11 inbreuken vast waarbij het te betalen saldo ontbrak op de bestelbon. Dat kan natuurlijk niet.”

Andere vaststellingen
Andere inbreuken hadden te maken met de regels rond cash-betalingen in het kader van de strijd tegen witwassen (14 van de gecontroleerde ondernemingen) en met onrechtmatige bedingen. Het ging in dat laatsteg geval bijvoorbeeld over algemene voorwaarden waarin de straf- en schadebedingen niet voldoende transparant waren.

Twee begrafenisondernemingen gaven aan consumentenkrediet te verstrekken. Ze stonden gespreide betalingen toe, maar waren niet ingeschreven als krediettussenpersoon. Beide ondernemingen hebben onmiddellijk na het onderzoek het aanbieden van betalingsfaciliteiten stopgezet.

Prijsstijgingen
Een vaststelling die buiten het onderzoek van de Economische Inspectie ligt, is dat de prijzen van begrafenissen de afgelopen 10 jaar gevoelig gestegen zijn. Terwijl de inflatie in die periode 21 procent bedroeg steeg de gemiddelde kostprijs van een begrafenis met 35 procent, zo blijkt uit de indexcijfers.

Kris Peeters: “De prijsstijging van begrafenissen ligt ruim de helft hoger dan de inflatie. Een begrafenis is voor nabestaanden een grote kost. Ik ga de sector vragen naar een verklaring voor de prijsstijging.”

Kris Peeters nodigt begrafenisondernemers uit voor overleg - Kris Peeters begrafenisondernemers