...

Amerikaanse jobstudenten bij HoGent

Amerikaanse jobstudenten bij HoGent - foto hogentAmerikaanse jobstudenten bij HoGent, de eerste uitwisseling ooit met University of Virginia

Voor het allereerst komen drie Amerikaanse studenten als jobstudent werken bij de HoGent. De drie komen van de UVA, de Universiteit van Virginia. De studenten krijgen het statuut van ‘vrijwillige medewerker HoGent’ en zullen worden gekoppeld aan diverse opleidingen en vakgroepen.

Amar Bukvic, Sarah K Benson en Kim Reider heten ze en ze komen voor een unieke ervaring over naar Gent om er vanaf deze week als jobstudent aan de slag te gaan op de faculteit Mens en Welzijn van de HoGent. Naast opdrachten voor de faculteit zelf, zullen ze worden ingezet op diverse terreinen: orthopedagogie, humane en sociale wetenschappen, audiologie, logopedie en ergotherapie, voedings- en dieetkunde en biomedische laboratoriumtechnologie. Studentenraad Sivil neemt de studenten onder de arm en nodigt hen uit op zijn activiteiten, maar zorgt ook voor een buddy voor elk van hen.

Voor de Amerikaanse studenten is dit een kans die ze maar al te graag grijpen. Via het programma ‘Global Internships’ van hun universiteit krijgen UVA-studenten kansen aangeboden bij academische en andere werkveldpartners. Partners in Europa zijn daarbij erg gegeerd. De studenten komen hier werken als vrijwillige jobstudent en hangen daar aansluitend graag een trip door Europa aan vast.

De faculteit Mens en Welzijn heeft voor de komst van de jobstudenten haar overeenkomst met UVA niet alleen vernieuwd, maar ook de actieterreinen waarop wordt gewerkt, uitgebreid.