...

Haaltert trakteert

Bonifatius

Haaltert trakteert.

Wie een deze dagen naar het gemeentehuis moet neemt best zijn voorzorgen. Neem alvast een balpen en wat toiletpapier mee. De kans is namelijk groot dat men daar door de voorraad schrijfstokken heen is en je niet kan ondertekenen wat zou moeten ondertekend worden. Je weet ook maar nooit dat je daar een acute buikkramp krijgt en een dringend toiletbezoek noodzakelijk is. Als je dan, na ontlast te zijn, een zucht van opluchting slaakt omdat je meest intieme textiel van groot onheil gespaard is gebleven zou het wel eens kunnen gebeuren dat je opluchting al gauw in verbijstering omslaat als je merkt dat er geen toiletpapier beschikbaar is. Dan pas zal je beseffen wat onbestuurbaarheid en “warm Haaltert” in de prakrijk betekent. Het zal ongetwijfeld u toekomstig stemgedrag beïnvloeden.

De nieuwe meerderheid.
Met “Madam non” (mevrouw Van Keymolen CD&V), op kop wordt door de “nieuwe meerderheid” (CD&V, Open VLD en de droomfabriek van mevrouw Verbestel) op de gemeenteraad alles wat de gemeente aangaat stelselmatig weg gestemd. Merkwaardig genoeg ook hun eigen voorstellen. Begrijpe wie kan. Zouden die dan zo slecht zijn ?
Tenminste datgene wat de gemeente aangaat wordt weggestemd. Omdat ze er van overtuigd zijn dat persoonlijke politieke ambitie, het burgemeesterschap, financieel ondersteund moet worden mogen we nu met zijn allen advocaatkosten betalen. Deze advocaten zijn nodig om de nieuwe en alle volgende procedures bij de raad van State in te leiden. Misschien komt er ooit een uitspraak die de nieuwe meerderheid gunstig gezind is en hun aan het gedroomde postje helpt. Mooi toch. Zeg dan nog eens dat de burgers van Haaltert nergens bij betrokken worden. Dit noemen ze dan constructieve manier oppositie voeren of is het constructief beleid ? Hangt ervan af hoe je het bekijkt.

De raad van State.
De raad van State heeft nog niet zolang geleden een uitspraak gedaan. Deze club die er moet op toezien dat de wet gerespecteerd wordt; heeft gezegd dat de basis waarop men de gemeente onbestuurbaar wil verklaren niet strookt met de wet. Zoiets als, je kan Bonifaas wel gek verklaren maar daarom is hij nog niet gek. Gelukkig zijn daar in België beschermende wetten voor. Anders zat Bonifaas waarschijnlijk niet thuis maar opgesloten in een instelling deze zever te schrijven. Dit geldt ook voor een gemeente en het onbestuurbaar verklaren ervan. Er bestaan wetten en die dienen gerespecteerd te worden. Jammer voor de nieuwe meerderheid maar helaas waar. Het kan verkeren zei Bredero.

Ondertussen kan de gouverneur ook nog eens opdraven. Hij geeft ondertussen een getrouwheidskaart mee. Vijf verzoeningspogingen en één gratis. Naar verluid rijdt de man al en tijdje via Antwerpen naar Brussel uit schrik Haaltert te moeten passeren. Hij heeft het dus weer aan zijn rekker.

Kosten advocaten raad van State
De financiële kost aan advocaten ten laste van ons allen bedraagt ondertussen al 22.000 €. Met dit verkwanselde gemeenschapsgeld had de bibliotheek heel gelukkig geweest. Dit had ons allemaal, kinderen en kleinkinderen ten goede gekomen. Nu zijn een selecte groep advocaten er blij mee.

Misschien een detail, de kosten voor de advocaten voor de eerste “raadpleging” van de raad van State werden door NV-A en Sp.a zelf gedragen. De nieuwe meerderheid zorgt er nu voor dat Haaltert dit keer en alle volgende keren, trakteert. Daar zijn er met zijn allen heel blij mee … eindelijk nog eens wat betrokkenheid.

Nog een oproep.
Mocht u, lezer(ster) van dit artikel, een schrijfstok of een rolletje toiletpapier op overschot hebben; breng het naar het gemeentehuis ze zullen er daar heel blij mee zijn.

Ondertussen is het vandaag (14 mei) mijn verjaardag… Bonifaas, de strenge vriezebaas, van nachtvorst ben je nimmer vrij, is Bonifaas nog niet voorbij.

Bedankt voor het warme vertrouwen en misschien tot ziens.

Bonifaas Boni.