...

Geurhinder in Aalst – Update

Geurhinder in Aalst - Update - aalst tettentorenGeurhinder in Aalst

De voorbije dagen heeft de veiligheidscel van de Stad Aalst in samenwerking met verschillende experten een ruim scala aan middelen ingeschakeld om de aanhoudende geurhinder in kaart te brengen en te bestrijden. De resultaten van het onderzoek werden overgemaakt aan het parket. Er zijn bijkomende maatregelen gepland om de geurhinder aan te pakken.

Dinsdagnamiddag 2 mei 2017 om 16.45 uur kwam de eerste melding binnen over geurhinder. Brandweerzone Zuid Oost, Lokale Politie Aalst en Eandis kwamen onmiddellijk ter plaatse en onderzochten de oorzaak. De geur vertoonde gelijkenissen met aardgas. De brandweer en Eandis voerden in totaal 112 verschillende metingen uit op aardgas, deze metingen waren allemaal negatief. Al gauw bleek dat de geurhinder afkomstig was uit de riolering.

De daaropvolgende dagen ontvingen Stad Aalst, Brandweerzone Zuid Oost, Lokale Politie Aalst en Eandis 132 meldingen over de geurhinder in de ruime regio van Overhamme, Brusselsesteenweg, Heuvel, Hof Somergem en Langestraat. In totaal is 70 kilometer riolering getroffen door de geurhinder. Dit is 10 % van het totale rioleringsstelsel op Aalsters grondgebied.

De veiligheidscel, onder het voorzitterschap van burgemeester Christoph D’Haese kwam tussen woensdag 3 mei en dinsdag 9 mei 8 keer samen om de situatie op de voet te volgen en de nodige acties te bepalen. Stad Aalst schakelde een team van experten en meerdere laboratoria in om op meer dan 20 plaatsen lucht-, slib- en waterstalen te nemen en te analyseren. Ook Aquafin werd betrokken. De stalen werden op verschillende dagen genomen zowel in het rioolstelsel als in een aantal woningen. Er werden een 70-tal analyses uitgevoerd. De analyses toonden een palet van sterk geurende stoffen aan die niet op natuurlijke wijze in een rioolstelsel voorkomen. De resultaten van de stalen zorgden ervoor dat het onderzoeksgebied heel nauwkeurig afgebakend kon worden.

Brandweerzone Zuid Oost startte vanaf woensdag 3 mei met het spoelen en ventileren van de riolering. De acties van Brandweerzone Zuid Oost verliepen gecoördineerd en in nauw overleg met de laboratoria om de staalnames niet te hinderen en het sporenonderzoek niet te doorkruisen. Daarnaast startte de Lokale Politie Aalst op woensdag 3 mei een buurtonderzoek op om de oorzaak van de geurhinder te achterhalen.

Op basis van de resultaten uit de onderzoeken van de verschillende disciplines van de veiligheidscel en de laboratoria, maakte de Lokale Politie Aalst een samenvattend pv over aan het parket. Verdere informatie over het onderzoek zal gecommuniceerd worden door de parketmagistraat.

De geurhinder kan periodiek nog opflakkeren. De stad raadt bewoners die de geurhinder waarnemen in huis nog steeds aan om watersloten (sifons) van putjes, wasbakken, wasmachines… door te spoelen met water en de woning te ventileren. Bewoners van de getroffen buurt worden schriftelijk gecontacteerd met richtlijnen om de geurhinder te bestrijden.

Geurhinder in Aalst - Update - geurhinder