...

Spanje ontneemt Catalonie recht op referendum

Spanje ontneemt Catalonie recht op referendum - mark demesmaeker 2Spanje ontneemt Catalonië recht op referendum

Het Spaans Grondwettelijk Hof heeft een Catalaanse wet opgeschort die het mogelijk maakt voor autonome regio’s in Spanje om niet-bindende referenda te organiseren. Deze beslissing treft in de eerste plaats Catalonië, dat een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in het najaar heeft gepland.

Kamerlid Peter Luykx (N-VA) reageert verbolgen: “Het Spaans Grondwettelijk Hof mengt zich opnieuw in het politiek debat en tracht de autonomie van Catalonië te kortwieken. Zo had men eerder al verboden om nog maar te debatteren over onafhankelijkheid in het Catalaans parlement. Het is duidelijk dat de Spaanse regering het Grondwettelijk Hof blijft gebruiken als een politiek wapen om Catalaanse politici die voor onafhankelijkheid ijveren in het gareel te houden. Ongehoord. De Catalaanse onafhankelijkheidskwestie betreft een politiek debat dat gevoerd moet worden door het volk en zijn verkozenen.”

Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) wil dat Europa de nodige stappen onderneemt en het recht op zelfbeschikking vrijwaart: “De Europese Unie is gebouwd op democratische rechten en vrijheden, en moet optreden als een lidstaat die waarden en rechten schendt. Spanje flirt al langer met het schenden van deze waarden en vrijheden, en heeft met deze beslissing een rode lijn overschreden. Vanuit de Europese instellingen verwacht ik dan ook een duidelijk signaal ten aanzien van Spanje. De miljoenen Catalaanse EU-burgers hebben het recht om zich uit te spreken over hun eigen toekomst. In Noord-Ierland kan dat volgens de EU trouwens wél, zo blijkt uit haar richtsnoeren voor de brexit-onderhandelingen.”

Ook Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck stelt zich vragen bij de rol die het Spaans Grondwettelijk Hof opneemt: “De functie van een Grondwettelijk Hof is om objectief en neutraal te controleren of bepaalde juridische handelingen niet in strijd zijn met de Grondwet. Dit betekent echter niet dat het de handpop van de Spaanse regering moet zijn om haar politieke wil door te drukken. Dergelijke beslissingen tasten de onafhankelijkheid van het Hof aan. Zij zou niet mogen deelnemen aan dergelijke politieke polemieken of het debat rond toekomstige grondwettelijke hervormingen mogen beïnvloeden. Dit brengt de democratie in Spanje verder in gevaar en ondermijnt de verhoudingen tussen Madrid en Barcelona.”