...

Turtelboom wil geen Turks referendum over doodstraf in Belgie

Turtelboom wil geen Turks referendum over doodstraf in Belgie - turkijeTurtelboom wil geen Turks referendum over doodstraf in België

“Stop toetredingsonderhandelingen en financiële toetredingssteun”

Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil vermijden dat een Turks referendum over het herinvoeren van de doodstraf ook hier in ons land wordt georganiseerd.

“De doodstraf staat haaks op de mensenrechten die hier in de EU gelden. We moeten verhinderen dat een Turks referendum ook in Europa wordt georganiseerd, bij voorkeur samen met alle Europese lidstaten.”

In het najaar van 2016 keurde de Kamer Turtelbooms resolutie unaniem goed waarin ze vraagt om de toetredingsonderhandelingen met Turkije te bevriezen en de 4,45 miljard euro pre-toetredingssteun aan het land op te schorten.

“Ook premier Michel stelde gisteren de toetredingsgesprekken in vraag en zei dat er grenzen zijn aan het masochisme van de EU. Hij heeft 100% gelijk. Ik verwacht dan ook dat onze Belgische regering op het Europees niveau het voortouw neemt om die Europese financiering van het autocratisch regime van Erdogan droog te leggen en de toetredingsgesprekken stop te zetten, zoals het Belgisch parlement vraagt. De rode lijn van de doodstraf komt nu immers akelig dicht in zicht, maar Erdogan heeft er het afgelopen jaar al meerdere overschreden.”