...

N-VA en Van Quickenborne over uw pensioen

N-VA en Van Quickenborne over uw pensioen - wegenwerkenN-VA en Van Quickenborne over uw pensioen, N-VA sluit zich aan bij wetsvoorstel Van Quickenborne

De N-VA reageert positief op het voorstel van Open VLD om de pensioenopbouw van langdurig werklozen aan te passen. De partij verwijst hierbij naar haar partijprogramma waarin uitdrukkelijk werd opgenomen om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in duur. Een gevolg hiervan zou zijn dat de gelijkstelling voor het pensioen van periodes van zeer langdurige werkloosheid de facto een non-issue zou worden.

De N-VA vindt een verdere verlaging van de gelijkstelling van langdurige werkloosheid voor pensioenopbouw alvast een stap in de goede richting om de effectief gewerkte periodes meer te laten doorwegen in de pensioenopbouw.

Tezelfdertijd stelt de N-VA voor om het pensioen voor mensen met een lange loopbaan verder te verhogen. “Werken moet altijd meer lonen dan niet-werken, ook voor de pensioenopbouw. Tegelijk hebben we er als N-VA ook steeds voor gepleit de sociale minima te verhogen binnen de budgettaire mogelijkheden”, aldus N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

“Ik ben dan ook verheugd dat de N-VA niet langer alleen staat in deze vraag, die dankzij het verhaal van de 2 Waalse vriendinnen met prioriteit op tafel komt in de regering.”