...

Internationale teloorgang vrouwenrechten

vrouwenInternationale teloorgang vrouwenrechten

N-VA-Kamerleden An Capoen en Rita Bellens zijn niet te spreken over de aanstelling van Saoedi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie. Er heerst grote onduidelijkheid over het stemgedrag van België. De commissie heeft een serieuze deuk gekregen qua geloofwaardigheid over vrouwenrechten op het internationale toneel. “Dit is een kaakslag voor vrouwenrechten. Ons land moet klare wijn schenken over haar houding tijdens de stemming”, aldus Capoen en Bellens.

Saoedi-Arabië zetelt na een geheime stemming vanaf nu in de VN-vrouwenrechtencommissie. Het land – hierin trouwens niet als enige in de commissie – heeft een belabberd rapport inzake vrouwenrechten. Er heerst de facto een apartheidsregime voor vrouwen en meisjes in dat land. De vrouwenrechtencommissie, die onder andere bezig is met seksuele en reproductieve rechten, verliest hierdoor haar geloofwaardigheid. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bevestigt noch ontkent de Belgische stem voor Saoedi-Arabië. “De bevolking en de N-VA is terecht geschrokken van de mogelijke Belgische steun aan de Saoedische kandidatuur. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over het stemgedrag van ons land en dat ons land zich in de toekomst goed beraadt over hun eventuele steun aan kandidaat-landen voor internationale instellingen”, aldus Bellens.

Verrottingsstrategie
Internationaal gaan vrouwenrechten door zwaar weer. Normaal was hier geen stemming voor nodig aangezien er slechts dertien kandidaten voor evenveel plaatsen waren. Maar de VS vroeg onverwacht een stemming. Het is niet duidelijk wat de EU-landen tijdens die stemming hebben gedaan. Voor de N-VA is het eenvoudig: ze hadden collectief ‘neen’ moeten stemmen. De EU-landen, vaandeldragers van mensenrechten, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich duidelijk blijven uitspreken vóór vrouwenrechten. “Eerst de global gag rule, nu de toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-vrouwenrechtencommissie: vrouwenrechten liggen nu al een tijd onder zwaar vuur. Dit moet stoppen”, besluit Capoen.

Persmededeling van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders
Naar aanleiding van het parlementaire debat deze namiddag wil ik het volgende verduidelijken:

De diensten en medewerkers van Buitenlandse Zaken hebben op heel professionele wijze de normale procedure toegepast in de ECOSOC-raad van de Verenigde Naties. Volgens die procedure worden landen rechtstreeks verkozen als er niet meer kandidaten dan zetels zijn (clean slate). Ik was persoonlijk niet op de hoogte van de stemprocedure die aan de gang was.

Zoals ik gisteren in de commissie Buitenlandse Zaken heb gezegd, is België helemaal niet tevreden met de verkiezing van Saoedi-Arabië in de commissie voor het statuut van de vrouw.

Ik begrijp de reacties en de commotie die dit heeft teweeggebracht. Ik betreur deze situatie ten zeerste en ik wil er alles aan doen om een herhaling in de toekomst te vermijden.

Zoals de eerste minister heeft aangekondigd, heb ik een instructie gegeven aan de diplomatieke posten en aan mijn medewerkers om de procedure te wijzigen opdat dergelijke situaties voortaan ter kennis worden gebracht van de minister persoonlijk en van de regering. Ik zal die procedure voorstellen in het kernkabinet van vrijdag.