Solo Slim nekt buitenspeeldag in Haaltert

Solo Slim nekt buitenspeeldag in Haaltert - haaltertSolo Slim nekt buitenspeeldag in Haaltert

SP.A en N-VA zijn niet te spreken over het feit dat de buitenspeeldag afgelopen woensdag niet is doorgegaan en spreken hun ongenoegen uit via dit persbericht.

“Na een intern onderzoek binnen de gemeentelijke diensten is aan het licht gekomen dat schepen Gina Verbestel, verantwoordelijk voor jeugdzaken, eenzijdig heeft beslist om de buitenspeeldag die normaal gezien vorige week woensdag zou plaats vinden te annuleren. Zij vond het daarbij niet nodig om de burgemeester en haar collega-schepenen hiervan voorafgaandelijk te verwittigen of eventueel andere activiteiten voor te stellen.

Nochtans had het college van burgemeester en schepenen op 21 februari al unaniem beslist dat de buitenspeeldag ook dit jaar opnieuw zou georganiseerd worden in onze gemeente, dit keer om en rond het HOC en het speelbos in Heldergem. Door haar solo slim heeft Verbestel heel wat kinderen en ouders in de kou laten staan.

De verontwaardiging bij SP.A en N-VA over deze grove vorm van sabotage en onverantwoord handelen is dan ook groot. Op deze manier probeert Gina Verbestel de onbestuurbaarheid, die zij zelf in eerste instantie heeft opgezet, in het leven te houden ten koste van de jeugd die zij verondersteld wordt te ondersteunen. Dit getuigt eens te meer van het gebrek aan loyaal handelen dat van een schepen mag verwacht worden.

SP.A en N-VA nemen dan ook afstand van deze werkwijze en blijven een positieve werking van de gemeente, ook in moeilijk tijden, voorop stellen.”