...

Lisa Houtman vraagt aan oppositie Haaltert om zelf de kosten te dragen

lisa_houtmanLisa Houtman (sp.a Haaltert) is niet te spreken over de grillen van de oppositie en vraagt aan de oppositie zelf een raadsman aan te duiden en deze kosten ZELF te dragen in plaats van de gemeente en haar inwoners hiervoor te laten opdraaien.

Mijn tussenkomst op de gemeenteraad van gisteren lees je hier: schrijft Lisa Houtman (sp.a Haaltert) op haar face-bookpagna.

“Het zijn CL-VLD en CD&V die reeds 10 maanden niet meer doen waarvoor jullie verkozen werden in 2012, namelijk: een gemeente besturen als door het volk verkozen mandataris.

Als excuus gebruikt u het argument dat u geen vertrouwen meer hebt in de huidige meerderheid. Maar laat ons eerlijk zijn: het enige excuus dat u hebt, is dat van een ocmw-voorzitter en haar collega-schepen die plots het eigen belang willen laten primeren daarin vlotjes gevolgd door CL-VLD en CD&V, en dit zonder enige inhoudelijke discussie .

En wie kan er nu vertrouwen hebben in partijen die een gemeentewerking 10 maanden lang blokkeren, enkel en alleen om zelf aan de macht te komen?

Heb dan tenminste het fatsoen om zelf de gerechtelijke kosten die voortvloeien uit deze “kunstmatig gecreëerde façade” op u te nemen, in plaats van de gemeente en haar inwoners hiervoor te laten opdraaien. Daarom vraag ik u om de gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2016 voor bijstand en vertegenwoordiging voor de onbestuurbaarheid, in te trekken en op eigen kosten een raadsman aan te duiden.”