...

Kris Peeters roept zonnecentra tot de orde

Kris Peeters roept zonnecentra tot de orde - zonnebankKris Peeters roept zonnecentra tot de orde: bewustmakingscampagne en strengere controles en uitbatingsvoorwaarden

Vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten Kris Peeters heeft vandaag een nieuwe campagne van de FOD Economie voorgesteld die mensen aanmoedigt om op een verstandige manier te zonnen. Tijdens die voorstelling kondigde Kris Peeters extra maatregelen aan om zonnecentra die zich niet aan de regels houden, strenger aan te pakken. Zo zullen zonnecentra in de toekomst na een inbeslagname of verzegeling op eigen kosten een attest moeten aanvragen bij een onafhankelijk labo, waar de hercontrole tot nu toe kosteloos door de Economische Inspectie gebeurde. Daarnaast maakt de vice-eersteminister werk van strengere uitbatingsvoorwaarden waaronder de verplichte gezondheidswaarschuwing “het gebruik van zonnebanken bevordert kanker” bij reclame en in de zonnecentra.

Kris Peeters: “Vorig jaar stelde de Economische Inspectie 1.214 inbreuken vast bij controles in zonnecentra. 94% van de centra waren niet in orde. Wanneer de rotte appels zo talrijk zijn dat ze de hele mand bezoedelen, dan kunnen we niet aan de zijlijn blijven kijken. Tegelijk roep ik iedereen die per se een gebruinde huid wilt op om dat op een verantwoorde manier te doen. Deze campagne van de FOD Economie geeft op dat vlak bijzonder nuttige tips.”

Controles, inbreuken & sancties

In 2016 voerde de Economische Inspectie 199 controles uit bij zonnecentra, bijna 4 keer meer dan in 2014 en veruit het hoogste aantal dit decennium. Daarbij werden 1.214 inbreuken vastgesteld, of gemiddeld meer dan 10 per gecontroleerd bedrijf. Het ging dan bovendien niet om één of andere administratieve vergetelheid, maar wel om zaken die een direct en gevaarlijk effect op de gezondheid van de klanten kunnen hebben. Denk aan te hoge UV-straling, geen aanpassing van de intensiteit en duur aan het huidtype, tot zelfs het toelaten van minderjarigen.

Zonnecentra die in overtreding waren, werden streng aangepakt. Er werden PV’s en bijhorende sancties tot 10.000€ uitgeschreven. Bij 24 zonnecentra werden één of meerdere zonnebanken in beslag genomen, 31 zonnecentra werden in hun geheel verzegeld, en voor 1 zonnecentrum werd een specifiek Ministerieel Besluit genomen zodat dit definitief gesloten werd.

Kris Peeters: “Op dat pad zullen we verder gaan. We zullen nog strenger worden. We zullen niét toelaten dat zonnecentra willens en wetens met de gezondheid van hun klanten spelen.”

Gezondheidsrisico’s

Steeds meer wordt duidelijk dat zonnebanken een zeer reëel risico met zich meebrengen. Een recent rapport in opdracht van de Europese Commissie (het SCHEER-rapport) stelt dat blootstelling aan UV-straling kankerverwekkend is en dat het gebruik van zonnebanken verantwoordelijk is voor een groot deel van de huidkankers.

Kris Peeters: “Mensen moeten een zekere keuzevrijheid hebben. Net zoals alcohol en sigaretten niet verboden zijn, moeten we ons ook hoeden voor een dergelijke ingreep in dit domein. Maar net zoals bij alcohol en sigaretten moeten we wél veel duidelijker zijn wat de gevolgen kunnen zijn van het zonnen onder een zonnebank. En net zoals bij alcohol en sigaretten zullen we aanbieders ervan strengere regels opleggen.”

Strengere regels en uitbatingsvoorwaarden

Kris Peeters kondigde daarom vandaag extra maatregelen aan om het onverantwoorde en onaanvaardbare gedrag van de sector te beteugelen.

Ten eerste heeft hij de Economische Inspectie de opdracht gegeven om de nodige maatregelen te nemen opdat een nacontrole van de UV-straling na een inbeslagname of verzegeling niet meer door de Inspectie zelf, maar door een onafhankelijk labo moet gebeuren. En dat op kosten van het zonnecentrum.

De aanpassing van deze procedure zal 2 positieve effecten hebben:
1) Het zal een extra financieel afschrikmiddel zijn voor de uitbaters. Een controle van één zonnebank bij een labo kost minstens 1.000€;
2) Door het feit dat de Economische Inspectie die nacontroles niet meer moet doen, komen er tijd, middelen en mensen vrij om de controles bij zonnebanken verder op te voeren. Daardoor zal de pakkans nog verder verhogen.

Ten tweede werkt de vice-eersteminister aan een aanpassing van het koninklijk besluit dat de uitbatingsvoorwaarden voor zonnecentra vastlegt. Het gaat dan onder andere over:
– een verbod om op welke manier dan ook te spreken over voordelen of gunstige effecten van het gebruik van zonnebanken;
– een gezondheidswaarschuwing als “het gebruik van zonnebanken bevordert kanker” die duidelijk en expliciet vermeld moet staan op elke reclame, aan het onthaal en in alle cellen van een zonnecentrum;
– maatregelen om meer zekerheid te krijgen dat het vastgestelde huidtype het juiste is.

Daarnaast zouden ook nog andere technische / technologische ingrepen kunnen worden opgelegd, zoals:
– het gebruik van een ID-kaart of unieke badge om zonnebanken te kunnen activeren of toegang te krijgen tot een geautomatiseerd zonnecentrum;
– een automatische instelling van de duurtijd van de sessie aan de hand van die identificatiekaart.

Bewustmakingscampagne

Vandaag werd ook een bewustmakingscampagne gelanceerd die de consument op de gevaren van onverantwoord zonnen wijst. Daarbij worden 2 zaken belicht:
1) Besef dat onder de zonnebank gaan absoluut uit den boze is als je medicatie neemt, minderjarig bent of huidtype 1 hebt. Huidtype 1 zijn mensen die meteen verbranden en een zeer lichte huid hebben, vaak met sproeten;
2) Zorg ervoor dat je correct geïnformeerd en ondersteund wordt door het zonnecentrum. Dat betekent dat men onder andere een persoonlijk zonneplan op jouw maat maakt en dat er een bril wordt voorzien.