...

Prikkelen onder de Watertoren van Aalst

Prikkelen onder de Watertoren van Aalst - aalst watertoren

Prikkelen onder de Watertoren

Dit voorjaar lanceert de Stad Aalst een nieuw Prikkelproject, deze keer om en nabij de Watertoren. De stad wil deze stadswijk mooier, gezonder, veiliger en aangenamer maken en trekt hiervoor naar de bewoners om hun mening te kennen.

Het principe van het Prikkelproject is ondertussen gekend: de stad en de inwoners werken verschillende acties en initiatieven uit om de woonkwaliteit te verbeteren. Na het eerste Prikkelproject op Rechteroever is het nu de beurt aan de straten onder de Watertoren.

Na de omgeving, nu de huizen Woningcontroleurs van de stad stelden namelijk vast dat de Watertorenwijk veel ongeschikte en onbewoonbare huizen of woningen telt die slecht scoren op het gebied van energiebehoud. Er zijn heel wat verwaarloosde gevels. Een groot contrast met de heraangelegde straten, park Schelfhout en de Watertoren die letterlijk in de spots staat.

Mening gevraagd De medewerkers van team Wonen trokken donderdag 6 april naar de bewoners om te horen hoe de stad de beste ondersteuning kan bieden om zelf aan de slag te gaan: premies, renovatiebegeleiding… Buurtbewoners die niet thuis waren of geen tijd hadden, kunnen de enquête ook online invullen. Wie deelneemt aan deze bevraging maakt kans om een mand met streekproducten te winnen.