...

Vergunning buurtparking Herdersem

Vergunning buurtparking Herdersem - herdersemVergunning buurtparking Herdersem

De vergunning werd verleend voor het herinrichten van de Henri Moensstraat en de aanleg van een buurtparking achter de kerk van Herdersem. De nieuwe parking zal 58 parkeerplaatsen tellen en zal kunnen gebruikt worden bij lokale evenementen in de kerk en in het nabijgelegen parochiaal centrum.

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Caroline Verdoodt (N-VA): “De bijkomende buurtparking zorgt ervoor dat er meer ruimte komt voor bewoners om hun auto te stallen en geeft de mogelijkheid aan bezoekers van de kerk of het parochiaal centrum om dichtbij een parkeerplaats te vinden. ”

Gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P) : deze parking zorgt er niet alleen voor dat de leefbaarheid voor de handelaars verzekerd blijft. Het zal ook een serieuze verbetering zijn voor de schoolgaande kinderen in Herdersem. Zowel de leerlingen van ’t Meivisje alsook van de vrije basisschool zullen zich op een veilige manier naar de parking kunnen begeven. Hierdoor kunnen we de verkeersoverlast aan de schoolpoorten tot een minimum herleiden, wat betekent dat het er ook veiliger zal zijn.”

Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P): We kunnen snel aan de slag. De voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen starten al op 5 april. De grotere werken zullen allicht in juni kunnen starten. Deze buurtparking zal een aanzienlijke meerwaarde betekenen voor bewoners, handelaars en bezoekers van Herdersem.