...

Jong VLD vraagt om lidkaarten af te schaffen

Jong VLD vraagt om lidkaarten af te schaffen - jongvldJong VLD roept moederpartij Open Vld op om lidkaarten af te schaffen en politieke participatie te verruimen.
Politieke partijen zien hun ledenaantallen al jaren krimpen, zo blijkt uit onderzoek van Ugent. Volgens Jong VLD is dat logisch: het principe van politiek lidmaatschap is immers achterhaald. De liberale jongeren pleiten daarom voor een omzwaai naar een open platform-beweging.

“Vooral bij jongeren zien we dat ze zich niet meer gauw aan een bepaalde partij binden.” zegt Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde. “Dat komt niet omdat ze minder geangeerd zouden zijn, integendeel. Hun engagement uit zich wel op een andere manier. Eerder dan lid te willen zijn van een politieke partij, willen jongeren nadenken en meewerken aan oplossingen voor bepaalde thema’s. Dat willen ze doen met een open geest. Wie als partij jongeren vandaag wil bereiken, moet daarom ook diezelfde openheid durven tonen. Lidmaatschap past daar niet meer in. Politieke partijen zullen vroeg of laat naar een open platform moeten evolueren, waarbij lidmaatschap geen vereiste is om mee te stemmen tijdens bvb. congressen. Wat ons betreft, liever vroeg dan laat. Over tien jaar bestaan politieke partijen in hun huidige vorm niet meer.”

Jong VLD starte vorig jaar deze discussie reeds door zijn eigen lidkaarten af te schaffen. “De harde kern die nog lid wil zijn, mag dat gerust blijven. Als open beweging moet je lidmaatschap echter niet actief uitdragen. Daarom dat we fysieke lidkaarten hebben afgeschaft. Onze moederpartij is al een flink eind in dezelfde richting opgeschoven, met talrijke experimenten waarbij niet-leden betrokken werden. Daar kwamen frisse idëeen uit voort. Die open platform-methode doortrekken en lidkaarten schrappen is de volgende logische stap. Kijk maar naar het Oosterweelproject: indien politieke partijen zich vanbij de start geopend hadden naar niet-leden, zou er heel veel kostbare tijd gewonnnen zijn.”

Jong VLD vreest tenslotte niet dat het het verdwijnen van lidmaatschap het ideologisch profiel van politieke bewegingen doet verzwakken. “Integendeel” zegt Vande Reyde. “Wanneer je mensen zonder politieke binding permanent betrekt bij het formuleren van oplossingen, is het net belangrijk om je kernwaarden als beweging scherp te stellen. Voor ons zijn dat vrijheid, verantwoordelijkheid en vooruitgang. Iedereen die zich daarin kan vinden is welkom. Het interne partijpolitieke apparaat vormt nu echter voor veel jongeren een drempel. We willen daarom dat de ad-hoc projecten waarbij niet-leden betrokken worden voortaan de norm worden in plaats van de uitzondering.”