...

Van andermans gerief blijf je af punt

Van andermans gerief blijf je af punt - huis1Stel je voor. Je komt thuis en daar huizen plotsklaps andere mensen. Meer nog, die ongenode nieuwe huisbewoners willen niet zomaar vertrekken.

Kraken is as such niet strafbaar in ons land. Je moet als eigenaar een procedure bij de vrederechter opstarten en dat neemt een poos in beslag. Zelfs een kortgedingprocedure is voor een huiseigenaar die snel zijn woning binnen wil, tergend langzaam.

De politie kan niet zomaar binnenvallen in een gekraakte woning. Dit vereist een huiszoekingsbevel, een strafbaar feit of heterdaad-situatie. Kraken is dat niet. Begrijpe wie kan.

De frustratie van de eigenaars is dan ook volledig te begrijpen. Zeker als ze van de buren vernemen dat er ook timmerwerken worden uitgevoerd in de gekraakte woning.

Dit kan niet. Punt. Onze partij wil het kraken van een woning strafbaar stellen. Dit kon tot nog toe niet. Onze partij reikt dan ook de hand naar de andere partijen in het parlement om het kraken strafbaar te stellen.

Het palaver over dit onderwerp heeft lang genoeg geduurd. Open VLD en onze N-VA zitten op één lijn en willen kraken zo snel mogelijk strafbaar stellen zoals het Regeerakkoord vermeldt. We roepen justitieminister Geens op tot samenwerking.

Het wordt er niet makkelijker op als de burgemeester van Gent een te laks beleid voert en liever bemiddelt om krakers te laten blijven, dan het gezond verstand doet zegevieren aldus Sophie De Wit en Peter Dedecker (N-VA).

Hieronder de stemming van de gemeenteraad van Gent, waarbij duidelijk gevraagd werd om een oplossing te vragen voor het probleem van het kraken op federaal niveau!

Van andermans gerief blijf je af punt - verworpen