...

Eindelijk milieuvergunning voor jumpings op domein De Kluizen

Eindelijk milieuvergunning voor jumpings op domein De Kluizen - paard op fotoGunstige milieuvergunning voor NV Fico voor organisatie van jumpings op domein De Kluizen langs de Affligemdreef te Aalst

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Aalst keurde in zitting van 20 februari 2017 de milieuvergunningsaanvraag van de nv Fico goed. De vergunningsaanvraag gaat over het organiseren van jumpings op domein De Kluizen langs de Affligemdreef. Concreet gaat het om 20 wedstrijddagen per jaar waaronder 2 internationale jumpings van elk 5 opeenvolgende dagen.

Het schepencollege is ervan overtuigd dat deze activiteiten bijdragen tot een positieve uitstraling van de stad maar legt enkele voorwaarden op.

Schepen De Koninck, Leefmilieu (CD&V): “De vergunningsaanvraag is, in tegenstelling tot vorige aanvragen, een goed gedocumenteerd dossier waarin de natuurtoets, de mobiliteitstoetsen en een geluidstudie werden meegestuurd. De behandelende ambtenaar wint, zoals wettelijk bepaald, advies in bij verschillende interne en externe diensten. ( ANB, mobiliteit, politie, Natuur en Duurzaamheid, enz..). Op basis van de gunstige adviezen worden een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd om de hinder en schade voor milieu en natuur te beperken. Zo zal er op het perceel naast Kluisbos geen gebruik mogen gemaakt worden van lichtmasten en wordt daar geen omroepinstallatie geplaatst. Qua mobiliteit wordt de verwerkingscapaciteit van de Affligemdreef niet overschreden en is bijgevolg het risico voor structurele verkeersproblemen gering.”

“Mits het naleven van de van toepassing zijnde voorwaarden en mits het opleggen van een aantal bijzondere voorwaarden, kan verwacht worden dat de hinder ten gevolge van de jumpingactiviteiten beperkt is.”, aldus Iwein De Koninck.

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “Er is bij de Deputatie nog een procedure hangende met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunning. De organisatie heeft al heel wat inspanningen geleverd. We verwachten de uitspraak van de deputatie kortelings.

Wedstrijden met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen mogen wel tweemaal per jaar georganiseerd worden, hiervoor is geen vergunning nodig.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Met deze goedkeuring leggen we ook extra voorwaarden op waar iedere organisator zich zal moeten aan houden, wij willen de hinder tot een minimum beperken, ook verkeerstechnisch wordt ieder event nu bekeken. Een event zoals de internationale jumping betekent een meerwaarde voor het imago van deze stad en ook economisch. De hotels zitten dan volgeboekt. Het straalt ook professionaliteit uit en vooral, is het een jumping waar jan en alleman kan van genieten”.