...

Porcelainen Democratie

Porcelainen Democratie - belgvlagPorcelainen Democratie…

Premier Michel: “Zijn er in dit land niet heel veel ministers en mandatarissen?” De vraag is dus gesteld en dat is een goede zaak, nu enkel nog rationaliseren zoals in elk bedrijf wel eens gebeurd.

Om Economie, Ecologie, Geloofwaardigheid en Werkzaamheid op een goede kruissnelheid te brengen is het nodig om deze zaken zeker eens uit te spitten. Ons land blinkt uit in heel lange besluitvorming en besluiteloosheid. Sommige dossiers wachten decennia op een degelijke uitwerking. De belangenconflicten in de intercomunales zouden misschien een boost kunnen geven.

Te veel partijen in besluiten rond Ceta, Oosterweel, Uplace, Geluidsnormen… toveren een glimlach van onbegrip bij heel wat buitenlandse journalisten en bedrijven. Ook de onzekerheid in de fiscale status van bedrijven rond belastingtarieven, aftrekposten (zie notionele aftrek bv) maken het moeilijk voor ondernemingen om een planning op langere termijn uit te werken.
Waar men uiteraard moet mee opletten is te vervallen in populistische rethoriek en snijden op plaatsen waar men dat best niet doet. Anderzijds, laten we als vb leefmilieu nemen, zijn er 4 verantwoordelijke ministers in België. Je kan nog wel een paar andere verantwoordelijkheden noemen waar je tegen hetzelfde probleem stuit. Natuurlijk heeft dit te maken met de federalisering, maar teveel is ook trop en het veroorzaakt conflicten, geen oplossingen.

Het vertrouwen van de inwoners is zo belangrijk om onze breekbare democratie te vrijwaren. De politieke spelen over “riante” vergoedingen is reeds voldoende aan bod gebracht de laatste tijd. Transparantie is daarbij het sleutelwoord en rationalisering moet het gevolg zijn…

De conferentie van voorzitters besliste een werkgroep te creëren rond politieke vernieuwing, een onderwerp dat reeds meer dan een decennium aan de orde is maar steeds is uitgemond in een praatbarak zonder enig doel.

Er is in dit land, na zovele jaren, dus nog wel degelijk een graaicultuur, verspreid over alle partijen. Niemand kan ook op een degelijke manier tientallen mandaten adequaat uitvoeren. Extreem Links in Wallonië en Extreem rechts in Vlaanderen zullen daar bij volgende verkiezingen wellicht garen uit spinnen. Ik hou alvast mijn hart vast want alles met TE ervoor is TE VEEL.

De Schrijver Yvan