...

Machtswellust leidt tot carnavaleske coalitie in Haaltert

nva haaltert

Reactie N-VA-Haaltert – Machtswellust leidt tot carnavaleske coalitie

Het stond in de sterren geschreven dat het gekonkel en de achterkamertjespolitiek het in Haaltert zouden halen. De oude politiek heeft, na een lange strijd, bewezen dat vernieuwing en verandering in het belang van de burgers helemaal niet aan de orde zijn, dat eigenbelang en machtsgeilheid nog altijd op de eerste plaats komen.

Van bij het aantreden van de huidige bestuursmeerderheid hebben CL/Open VLD en de marionetten van CD&V procedureslag na procedureslag opgezet om toch maar te beletten dat andere mensen in Haaltert een nieuwe wind zouden laten waaien. Meer dan vier jaar lang heeft de oppositie actie gevoerd om de meerderheidspartijen N-VA en sp.a uit het zadel te lichten, daarbij gesteund door zieneres Gina Verbestel en Michielsgetrouwe Dany Van den Steene. Groot was onze verbazing toen ook de onschuldige Evy Bulté plots overstag ging. Wat schuilt achter deze ommezwaai? Voor ons een vraag, voor haar een weet…

Als N-VA zijn we trots op de verwezenlijkingen die we gedurende de afgelopen vier jaar in Haaltert mee hebben kunnen neerzetten. Jarenlange, noodzakelijke investeringen in wegen- en rioleringswerken werden eindelijk uitgevoerd, het verenigingsleven kreeg nieuwe zuurstof, de jeugd heeft zicht op een structurele oplossing voor hun huisvestingsproblemen, een nieuwe BIB in de pastorij van Denderhoutem kreeg vorm, noodwoningen werden geïnstalleerd, de kinderopvang werd uitgebreid, de senioren kregen vaste voet in het HOC, de gemeentelijke diensten zijn langer open voor het publiek, de infomomenten voor de inwoners raakten ingeburgerd, de communicatie werd directer en transparanter, de inertie op het gemeentehuis werd doorbroken …

Wie durft te beweren dat er de afgelopen jaren “niets is gebeurd” in onze gemeente liegt manifest. Wij zijn er in geslaagd om de vastgeroeste macht van “ons kent ons” na tientallen jaren te breken, al hadden we ons werk graag gedurende de volledige bestuursperiode kunnen verderzetten.

Het valt nu af te wachten wanneer de “nieuwe” coalitie zal aantreden. De procedure bij de Raad van State loopt nog en wij hebben alle vertrouwen in het oordeel van de rechterlijke macht. Mocht deze ons alsnog in het ongelijk stellen, dan zijn wij niet bang voor een oppositiekuur, integendeel. We zullen de belangen van onze inwoners met hand en tand blijven verdedigen omdat Haaltert dat waard is.

De “staatsgreep” van een aantal maanden terug zal nog lang in het geheugen blijven. Burgers zijn geen dom kiesvee meer maar mensen die met een kritische blik de gebeurtenissen observeren en analyseren. Het zal aan de burger/kiezer zijn om in oktober 2018 uit te maken wie het roer in handen krijgt.
Wij blijven alleszins als ploeg voor u, onze inwoners, klaar staan!