...

Me weet nothing me from Haaltert… Faulty Towers

BonifatiusMe weet nothing me from Haaltert… (Faulty Towers)

Trump heeft zijn twitter, onze burgemeester heeft haar face-book en de video boodschap.

Welkom in het tijdperk van de sociale media. Ook een paar artikels van Bonifaas Boni hebben de Face-book pagina van de burgemeester gehaald. Bonifaas weet dat het met dit artikel niet het geval zal zijn omdat het niet in haar kraam zal passen. Maar goed de stem van de onnozelaar moet ook een plaats hebben.

Op de nieuwjaarsreceptie van de koning en andere notabelen heeft onze eerste minister de heer Michel gewaarschuwd voor belangenvermenging hij verwees daarmee naar het publifinschandaal en de PS. “Dergelijke belangenvermenging ondermijnen de democratie en het geloof in de politiek” aldus de eerste minister. Wel meneer Michel wij hier op Haaltert zijn dit al decennia lang gewoon. Het maakt deel uit van ons gemeentelijk cultureel erfgoed. Wij balen daar al lang niet meer van.

Bij de vorige verkiezingen heeft de kiezer een signaal gegeven dat het anders moet. Helaas zijn we daarmee van de regen in de drup terecht gekomen. Daar waar vroeger één of een paar mensen beter werden van de politiek zijn we er nu met zijn allen armer door geworden. 3,4 miljoen euro en nog een klets van een boete erbij. Dat hebben we te danken aan een paar gemeenteraadslieden, die we uiteraard zelf verkozen hebben. Door de gemeente de nodige financiële middelen om normaal te kunnen functioneren te ontzeggen hebben ze zich tegen de gemeente, haar bevolking en hun eigen kiezers gekeerd. Het lijken wel kankercellen. Die keren zich ook tegen het eigen lichaam, het lichaam waarin ze leven. Deze kankercellen doen dit omdat hun DNA, hun kern kapot is. De ziel van deze mensen lijkt ook wel kapot.

In haar tweede video toespraak kondigt de burgemeester aan dat er een nieuwe verruimde coalitie op komst is. Of dit goed nieuws is voor Haaltert is zeer de vraag. In haar vorige boodschap zegt ze dat het niet goedkeuren van de gemeentelijke opcentiemen, de zuurstof voor de gemeente, een daad is van “onbehoorlijk bestuur”. Iets wat niemand haar zal tegenspreken. Maar wat blijkt nu : zij die de gemeente dit gelapt hebben komen nu in een ruimere “meerderheid”. Het lijkt wel kiezen tussen de pest en de cholera. Het kiezen tussen onbestuurbaarheid en besturen met mensen die het eigenlijk niet waard zijn om een gemeenteraad te zitten.

Twee hoge pieten, twee volksvertegenwoordigers, zijn zich met de zaak gaan bemoeien. Zeer tot ongenoegen van de topvrouw van het huis van oranje, “sunshine”. In een reactie op deze ongepaste bemoeienis waarbij ze het huis van oranje aansporen hun verantwoordelijkheid te nemen schrijft ze :

euh, ik val volledig uit de lucht?! Geen nood, hoor, de christendemocraten willen zeker hun bestuurlijke verantwoordelijkheid opnemen; alleen wachten we op het signaal van minister Homans. Misschien kunnen zij eens navragen hoever dat staat…”. Me weet nothing me from Haaltert…

Waar was ze dan maandag toen de opcentiemen moesten worden goedgekeurd ? Op een andere planeet, bij de vrienden van Bonifaas, de ijsheiligen ? Uit de lucht vallen kan flink wat pijn doen. Het hangt ervan af van hoe hoog je komt en hoe laag je valt. Sunshine lijkt toch wel heel laag gevallen. Had ze met Haaltert, de bevolking en haar eigen kiezers ingezeten had ze niet op Homans en haar fameuze brief gewacht. Straks is het nog de schuld van een postduif omdat ze de brief niet rap genoegd bezorgd hebben. Dat beest kan toch maar de vleugels van zijn lijf vliegen.

Alsof dat nog niet genoeg was staat in een ander artikel (belg.be)  : “Van Keymolen neemt het niet dat CD&V een fout wordt aangewreven rond het niet stemmen van een belangrijk agendapunt rond opcentiemen. “Zij maken ruzie, en dan is het niet aan diegenen die daar geen schuld aan hebben, om met de vinger gewezen te worden.””.

Wel sunshine als mijn twee buurmannen ruzie maken is dit voor mij, als normaal en logisch denkend mens, nog geen reden om mijn verantwoordelijkheden niet te nemen. Zeker niet als ik dan nog eens verantwoordelijkheid draag voor anderen die in mij vertrouwen. Zelfs de kleuters in de kleuterklas verzinnen tegenwoordig een beter excuus als ze iets mispeutert hebben. U had beter gezegd dat je niet wist dat het maandag gemeenteraad was, het had dan toch iets beter overgekomen. Ieder mens kan al eens iets over het hoofd zien.

Bonifaas Boni wordt hier moe, triest en vooral heel erg moedeloos van. Dit is niet de wereld van de normale mens, deze van Bonifaas met de pet en Maria met de “zakkos van Eddy Wally”.

Daarom denkt Bonifaas Boni terug te keren van waar hij gekomen is. Zijn vrienden de ijsheiligen, 11 tot 14 mei, wachten op hem.  Bonifaas denkt ook dat niemand dit erg gaat vinden, integendeel.

Mijnheer Michel mijn excuses dat ook ik alle geloof in de politiek ben verloren,  maar u heeft gelijk, dit is een gevaarlijke ontwikkeling voor de democratie. Hoe meer mensen dit doen hoe gevaarlijker het wordt.  Dit geeft vrij spel aan eigenbelang, corruptie en alles wat met smerige politiek te maken heeft.

“Politieke spelletjes“ hier op Haaltert is dan wel een heel propere uitdrukking voor wat in feite neerkomt op arrogantie en de totale minachting voor de bevolking, de gewone mens.

Bedankt voor het vertrouwen en misschien tot ziens.

 

Bonifaas Boni.