...

Vogelgriep vastgesteld in Lebbeke

Vogelgriep vastgesteld in Lebbeke - kipVogelgriep vastgesteld in Lebbeke – extra maatregelen van kracht

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldt dat op 1 februari 2017 het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd werd bij pluimvee van een hobbyhouder in Lebbeke. Het FAVV benadrukt dat er geen enkel risico is voor de consument en dat vlees en eieren van pluimvee in alle veiligheid gegeten kunnen worden. Wel worden de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt. Er wordt een bufferzone van 3 kilometer rond de zone afgebakend. Enkele straten in Aalsterse deelgemeenten Gijzegem en Herdersem vallen binnen de bufferzone.

Vanaf donderdagmiddag geldt algemene ophokplicht in heel België. Alle pluimvee, zowel van professionele als particuliere houders, moet opgehokt of afgeschermd worden (met behulp van netten) om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de pluimveemarkten worden verboden.

Rond het getroffen gebied in Lebbeke werd een bufferzone van 3 kilometer afgebakend. Volgende straten op Aalsters grondgebied vallen binnen deze zone:
• Steenweg naar Oudegem • Vereeckenstraat • Gijzegem-Dorp • Meersstraat • Molenhoekweg • Neerhoflaan • Essenlaan • Berkenlaan • Osseweilaan • Eerste Bochtweg • Sas-baan • Roland Monteynestraat • Disgenaatdreef • Aartstraat • Grote Baan • Schroverstraat • Kruisabeel • Populierestraat

Binnen de bufferzone zijn extra maatregelen van kracht. Naast de ophokplicht, dienen de bewoners van bovenvermelde straten deze maatregelen in acht te nemen:
• In deze zone is alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden. • Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, dit tegen vrijdag 3 februari 18 uur. Op www.aalst.be staat een formulier voor de inventaris van het pluimvee. Dit formulier bezorg je aan de dienst Economie en landbouw van de stad via mail (landbouw@aalst.be) of aan het onthaal van het administratief centrum (Werf 9, 9300 Aalst).

De wijkagenten van de Lokale Politie Aalst en de gemeenschapswachten brengen de bewoners van de betrokken straten op de hoogte over deze maatregelen via brief. Het inventarisformulier zit als bijlage bij deze brief. Voor meer informatie kunnen ze terecht bij de dienst Economie en landbouw (tel. 053 72 34 36).

Alle houders van pluimvee wordt gevraagd alert te zijn en onmiddellijk een dierenarts te contacteren als ze een verhoogde sterfte bij hun pluimvee opmerken of bij elk ander symptoom van ziekte.
Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Meer informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/