...

Oplossing voor de verkavelingsdossiers in Haaltert

Oplossing voor de verkavelingsdossiers in Haaltert - lisaOplossing voor de verkavelingsdossiers in Haaltert

Sinds de onbestuurbaarheid die in juni 2016 gestemd werd in de gemeente Haaltert door oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open en Liberaal, zitten alle dossiers die wachten op goedkeuring van de gemeenteraad, sloot.

Zo zijn tot op vandaag de premies voor energiebesparende maatregelen; wegenis- en rioleringswerken; fietspaden, parkings; uitbreiding van de muziekacademie… gesaboteerd. Verkavelingen waarbij grondafstanden werden opgelegd voor de aanleg van een voetpad, werden eveneens niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vandaag ontving het college van burgemeester en schepenen echter het positieve advies van het aangestelde advocatenkantoor, met specialisaties in ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.
In dat advies wordt gesteld dat de bevoegdheid voor de aanvaarding van de grondafstand rechtmatig bij het schepencollege ligt, en niet bij de gemeenteraad. Daarom konden de huidige drie dossiers die geblokkeerd waren op de gemeenteraad, via een bijzondere collegezitting donderdagavond eindelijk worden goedgekeurd.

“Het is hiermee duidelijk dat, ondanks de politieke spelletjes, de gemeente werkt en positieve resultaten behaalt met rechtszekerheid voor alle inwoners. Het doelbewust blokkeren van de gemeenteraad noopt ons tot enige creativiteit maar dat maakt ook deel uit van goed bestuur.

Dat de liberale oppositie met CD&V voor een onbestuurbare gemeente stemmen in de gemeenteraad, is een regelrechte blamage voor de inwoners. Van die politieke spelletjes nemen sp.a en n-va afstand, want besturen doe je voor de inwoners. Moeilijk gaat dus ook, als de politieke wil er is.” zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Lisa Houtman (sp.a).