...

Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie

Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00002 2

-Groot-Bijgaarden- DUO (Dilbeekse Unie van Ondernemers) had voor zijn traditionele nieuwjaarsreceptie verzamelen geblazen op woensdagavond in de gloednieuwe gebouwen van de firma Schietse. Deze in vleeswaren handelende firma had vroeger zijn vaste stek aan het station van Dilbeek, naast het politiebureau. Sedert een paar jaar is de firma echter verhuist en bevind zich nu vlak bij het station van Groot-Bijgaarden.

De leden werden verwacht op de vierde verdieping in de polyvalente zaal. Omstreeks 18.45u werd de zaal langzaam gevuld door verschillende zelfstandigen van Dilbeek. Daar DUO ook nauw samenwerkt met Unizo was ook provinciaal voorzitter Ludo Devos aanwezig. Na het officiële gedeelte hadden we nog een aangenaam gesprek met deze man.

Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00060
(burgemeester Segers met provinciaal voorzitter Unizo Ludo Devos)

Om 20u nam de eerste spreker, voorzitter Guido Kestens het woord, hij begon met te zeggen dat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie ooit gestart was als een initiatief van de Adviesraad lokale economie. Maar vanaf nu zo ging hij verder neemt DUO de organisatie in handen. Hij schetste ook het ontstaan deze kwam vanuit een behoefte binnen de Adviesraad om initiatieven op te starten om de lokale handel te stimuleren, en de belangen van handelaars en ondernemers te behartigen.

Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00076

Daarna wierp hij een terugblik op 2016 dat een dramatisch jaar was met de aanslagen in Brussel en Zaventem, de vluchtelingencrisis, de Brexit, ook de vele vragen over de toekomst van Europa, van Amerika met Trump als president zijn dingen die we nog niet kunnen beantwoorden. Maar er was ook beter nieuws volgens Guido, zo deed de economie het beter, ook onze kleinere bedrijven deden het goed, de loonkosten daalden, er waren meer netto en minder bruto-kosten. Daardoor kwamen ruim 55.000 jobs bij, het aantal starters steeg, de export hernam enz…te veel om op te noemen.

Tot slot gunde hij ons nog een blik in de plannen van DUO voor de toekomst. De info-avonden zullen behouden blijven, maar naast de infosessies is er het project “Unizo komt naar u toe”. Vanaf dit jaar kan een Unizo-expert op vraag naar uw bedrijf komen. Dit project is in vooral gericht op jonge starters, op bedrijven die willen groeien of naar aanleiding van een belangrijk kantelmoment in de onderneming. Dit project wordt gesubsidieerd door de overheid waardoor men een expert in huis haalt tegen heel betaalbare prijzen. Hij eindigde met iedereen een gelukkig en gezond 2017 te wensen.
Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00024 1
Anneleen Van den Houte schepen van locale economie die daarna kwam keek ook nog even achterom naar 2016 en vermelde o.a Het opstarten van de vzw parkmanagement, de start van een denktank over de toekomst van de handelskern van Dilbeek, het opstellen van een pop-up-plan en het herschikken van zowel de jaar- als de wekelijkse markt wat niet groot lijkt maar wel veel werk en onderhandelingen vroeg.

Verder had ze het over de uitdagingen waar de gemeente Dilbeek volgende jaren voor staat. Ondermeer de KMO- en industriezones ontwikkelen, het volledig operatief maken van het parkmanagement is voor haar een groot aandachtspunt. Het vechten tegen de leegstand in de handelskernen blijft ook prioritair voor Anneleen, alsook de werken in de Verheydenstraat en de daarbij horende problemen zal ze zeker niet uit het oog verliezen.

Maar de aandacht van het gemeentebestuur zal in de eerste plaats gaan naar het ontmijnen van de politieke situatie. Er kan populistisch geargumenteerd worden dat het verlagen van de opcentiemen zeker de grote bedrijven op ons grondgebied ten goede komen, maar ze gelooft eerder dat onze Dilbeekse ondernemers meer gebaat zijn met investeringen in een moderne gemeente! Beter op het vlak van toegangswegen en opwaardering van de handelskernen dan dat ze verblijden met een minieme besparing ging ze verder. Waarmee ze meteen een sneer gaf richting alternatieve meerderheid van OVLD en UF.
Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00029 1
Na haar nieuwjaarswensen overgemaakt te hebben aan de aanwezigen was het de beurt aan de eregast van de avond: minister Koen Geens van justitie. Hij sprak op zijn beurt de genodigden toe en had het onder meer over veel hebben, zijn en geen tijd. Echt bevlogen kon je zijn toespraak niet noemen, het was eerder zoals we deze man kennen:” zacht, kalm, beheerst, het één woord niet hoger dan het andere kortom helemaal Geens zoals we hem kennen van zijn vele intervieuws voor radio en TV.
Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00028 1
Hij had het een paar keer over de regering die goed werk leverde, en het belangrijkste voor de economie van het land was de groei, zonder groei geen economie zo leerde hij ons. Hij ging nog een tijdje door op dat elan en sloot af met op zijn beurt iedereen het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Daarna nam de voorzitter nog even het woord om alle aanwezigen uit te nodigen op de receptie.

Eén van de aanwezigen die we nadien spraken had het over een preek van een priester tegen zijn parochianen om hen de blijde boodschap te verkondigen. Maar de meeste mensen die we spraken konden zijn toespraak wel smaken. Er waren ook een paar toehoorders die zich afvroegen wat een minister van justitie kwam doen op een nieuwjaarsreceptie van ondernemers. Hij nam nog even de tijd om met een paar mensen op de foto te gaan. Tijdens deze receptie maakte Hij van de gelegenheid gebruik om ongezien te vertrekken.
Duo kiest Schietse voor nieuwjaarsreceptie - Image00048 (Schepenen Bernadette Van Coillie, Elke Zelderloo en minister Koen Geens)

Klik hier voor meer foto’s

Met dank aan Nathalie Royer voor het gebruik van haar foto’s