...

Speech Nieuwjaarsfeest N-VA 2017

Speech Nieuwjaarsfeest N-VA 2017 - 16111989 976722432429269 1806235074 nSPEECH NIEUWJAARSFEEST N-VA 2017
Goede vriendinnen en vrienden,

Wij nemen hier samen afscheid van 2016. Dat doen we naar goede gewoonte met een spetterend feest. Maar eerst blikken we nog even terug, en beseffen we dat het afgelopen jaar ons zwaar op de proef heeft gesteld. Wij zijn op eigen bodem aangevallen. 32 levens zijn ons op laffe wijze afgenomen. Vele tientallen andere slachtoffers zullen ook in 2017 en daarna nog van hun wonden moeten herstellen.

Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Istanboel: telkens is het onze manier van leven die terroristen aanvallen. Mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen, nieuwe en oude Vlamingen … altijd mensen die samen zijn om te genieten, om te lachen, om te vieren. Het is onze liefde voor het leven die deze extremisten haten en die ze willen kapotmaken.

En daarin zijn ze volledig mislukt, daarin zullen ze nooit lukken. Ja, we zijn zwaar op de proef gesteld en ja, we zijn zwaar geraakt. Maar we drinken nog altijd onze glühwein op de kerstmarkt, we staan weer massaal met onze vakantiedromen aan te schuiven op het vernieuwde Zaventem. En we gaan nog altijd met onze kinderen en kleinkinderen kijken naar de intrede van de Sint. En we zijn zelf nog altijd kinderlijk blij als we naast de Sint als vanouds Zwarte Piet zien opduiken.

Wij geven onze vrijheden en onze tradities niet op. Wij hebben respect voor iedereen, maar we zijn niet onnozel en we laten ons door niemand bang maken. Door niemand.
Uiteraard doen we wel wat nodig is. Stap na stap, en dag na dag, werken onze ministers Jan Jambon en Steven Vandeput aan de uitbouw van een nieuwe veiligheidscultuur die onze integriteit en onze vrijheden maximaal beschermt.

Zeg nu zelf: als je Jan en Steven ziet, dan voel je je vanzelf al veiliger. Maar ze doen het natuurlijk niet alleen. Onze politiemannen en -vrouwen, en onze militairen: hun inspanningen zijn “above and beyond the call of duty”. Wij vragen veel van hen, heel veel. Namens alle aanwezigen hier wil ik hen daarom een eenvoudige boodschap toesturen: van harte bedankt!
Niet alleen verdedigen wij onze vrijheid, wij stellen ook grenzen. Figuurlijk en letterlijk.

1.595 criminele illegalen zijn er in 2016 vanuit een Belgische gevangenis het vliegtuig op gezet richting thuisland. Méér dan 4 per dag! Een aanzienlijk aantal daarvan zijn criminele, illegale Marokkanen. Die kunnen we nu veel gemakkelijker identificeren en terugsturen. En dat is te danken aan Theo en Jan. Niet door te roepen langs de zijlijn, maar door discreet te werken en uiteindelijk ter plaatse een samenwerkingsakkoord te sluiten met Marokko. Altijd van gesproken, nooit iemand in gelukt, zij hebben het nu gedaan.

 

Speech Nieuwjaarsfeest N-VA 2017 - feest nva mechelen 2

Deze regering regulariseert geen criminelen, zoals vroeger, wij repatriëren criminelen. Dát is de kracht van Verandering.

Wij zijn hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. Maar ook zacht voor de meest kwetsbaren. Sinds 2015 hebben wij al 12.500 Syrische vluchtelingen opgevangen. Wij hebben vorig jaar meer dan 1.000 humanitaire visa uitgereikt. Méér dan ooit tevoren. En wij hebben tientallen christelijke gezinnen uit Aleppo gered. Want voor gezinnen die écht bedreigd worden, laten we graag ons hart spreken.

Beste vrienden.
2016 was –met de woorden van de gouverneur van de Nationale Bank – “een grand cru jaar” voor onze arbeidsmarkt. Minister Muyters kondigde voor de 16de maand op rij aan dat de werkloosheid gedaald is. De Verandering werkt. Dankzij de taxshift zijn de belastingen voor werkgevers én werknemers gedaald. De nettolonen zijn gestegen, en dan vooral de laagste arbeidsinkomens. De koopkracht is daardoor toegenomen. Meer mensen dan ooit zijn aan de slag.

Het regeringsbeleid creëerde de zuurstof om voor dit jaar een gul loonakkoord te sluiten, waardoor de lonen, de pensioenen en de uitkeringen flink kunnen stijgen. Een dankuwel van de vakbonden hebben we nog niet gehoord, maar daar doen we het ook niet voor.

En er is nog goed nieuws. 48.000 Vlamingen zijn in 2016 met een eigen zaak gestart. Nooit waren dat er meer. 48.000 Vlamingen die weer voldoende vertrouwen hebben om hun spaargeld en hun energie in hun eigen droom te stoppen. In de hoop dat het een succes wordt, maar met het risico dat het niets wordt.

Deze durvers willen wij sterker ondersteunen. We weten dat kmo’s veel minder mogelijkheden hebben om de fiscale spitstechnologie te gebruiken die uitgevonden is door vorige regeringen ten behoeve van multinationals. Daarom heeft Johan Van Overtveldt keihard gewerkt aan een hervorming van de vennootschapsbelasting. Een hervorming gericht op fiscale zekerheid en stabiliteit voor iedereen, en op rechtvaardige fiscaliteit voor onze kmo’s. Een hervorming die inmiddels inhoudelijk door vrijwel iedereen wordt toegejuicht. Het is dan ook één van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar om deze hervorming te kunnen doorvoeren.

We beseffen dat dit nog een grote opgave is. Want ondanks de goede economische resultaten blijft de begroting voor de Zweedse coalitie een groot zorgenkind. En dat weegt ook zwaar op de perceptie van ons resultaat.

Het probleem zit niet aan de inkomstenzijde. Als wij dezelfde belastingdruk zouden hebben als Nederland, dan zouden de belastingen in totaal 20 miljard lager zijn. Wij zijn klaar om de besprekingen met onze partners aan te vatten en wij zijn bereid om tot een akkoord te komen. Maar ons uitgangspunt blijft ongewijzigd: de oplossing ligt niet in belasten, maar in bezuinigen.
De Vlaamse Regering heeft dat uitgangspunt steeds voorop gesteld. En in Vlaanderen is de begroting daardoor wel al in orde. Ondanks de factuur van de zesde staatshervorming, ondanks de gigafactuur van het vroegere roodgroene energiebeleid. Geert Bourgeois houdt het schip op koers. De Vlaamse Regering bestuurt met rustige vastheid: degelijk en kundig.

Vlaanderen investeert meer dan een half miljard extra in welzijn, wegen, scholen en innovatie. In 2016 hebben we de hervormingen van de kinderbijslag, de provincies en het onderwijs in de steigers gezet.

Het Vlaams onderwijs is en blijft bij het beste ter wereld. Geef sommigen hun zin en dan zitten alle leerlingen binnenkort tot hun 16 jaar allemaal samen in de richting Wiskunde-Haartooi-Mechanica-Moderne talen-Latijn-Houtbewerking. En om de ongelijkheid helemaal uit te sluiten mag daar in de klas vooral niemand nog zijn vinger opsteken. Ik beklaag de leraars en leraressen die daar dan zullen voor staan.

Het bereikte akkoord is dan ook goed en duidelijk. De N-VA houdt woord: met ons komen er geen avonturen. Geen brede eerste graad, geen uitgestelde studiekeuze en geen eenheidsworst waarin ASO, TSO en BSO verdwijnen. We sturen wel bij waar nodig. Met een vermindering van het aantal studierichtingen en met gerichte ingrepen om wetenschap, techniek en ook talenkennis te versterken.
De Vlaamse Regering is een baken van stabiliteit in deze woelige tijden. Wij dromen niet van een economie waar we nog vier dagen per week werken om onze eigen verlichte verkeersborden in elkaar vijzen. Waar men sprookjes vertelt over een robottaks om de moderne tijd tegen te houden. Waar men voor de schijn nummertjes opvoert tegen vrijhandelsakkoorden om de mensen wijs te maken dat ze aan de globalisering kunnen ontsnappen. Maar waar men in de feiten vooral de armoede en de schulden blijft opstapelen. Mijnheer Magnette, u mag dan in de perceptie een grote held zijn van de linkerzijde en van de media, de feiten pleiten tegen u.

Nooit boekten onze havens betere cijfers. Nooit was de Vlaamse uitvoer hoger. Nooit waren er zoveel vacatures in Vlaanderen. Dat is géén perceptie, dat zijn feiten. En dát is het beleid van de regering Bourgeois!

Vrienden, De wereld is er in 2016 heel anders gaan uitzien. Oude zekerheden lijken weg te vallen.

Aan onze buitengrenzen is er instabiliteit. Wij weten niet of we voor onze veiligheid nog onder de Amerikaanse paraplu kunnen blijven schuilen. We gaan het allicht voortaan zelf moeten doen.
En in die veranderende wereld hollen Europese politici te vaak achter de feiten aan. We hebben geen Europa nodig dat onze liefde wil kopen met gratis treintickets of gratis wifi. Wij hebben een Europa nodig dat zich focust op zijn kerntaken: de interne markt versterken, een gezonde monetaire unie herstellen en de Schengenzone redden door de buitengrenzen te sluiten.

Wij willen een einde aan de Europese achterkamerpolitiek, waarbij sommige politici zichzelf verkopen – of proberen te verkopen – aan de hoogst biedende zoals op een Turkse bazaar of een Italiaanse commedia dell’arte. Daarom dragen wij Helga Stevens voor als voorzitter van het Europees parlement. De enige echte handicap voor een politicus is een gebrek aan principes. Al de rest kan je overwinnen, dat bewijst Helga iedere dag.

In een democratie moet je de bezorgdheden van de mensen serieus nemen in plaats van hen af te doen als te oud, te slecht geïnformeerd of te ruraal. Dat was voor veel commentaarschrijvers en traditionele partijen in heel Europa blijkbaar dé ontdekking van 2016. Niet voor ons.

Wie iets heeft opgebouwd door hard te werken, die heeft iets te verliezen. Dat is een volkomen normale materiële angst. Minstens even belangrijk is echter de culturele angst. Het gevoel dat onze verworvenheden onder druk staan, dat onze waarden worden bedreigd, dat onze cultuur geen houvast meer biedt of mag bieden.

Hét kenmerk van de N-VA is altijd geweest om ernstig om te gaan met de materiële en culturele bezorgdheid van mensen. Om sociaal-economisch én inzake identiteit een verhaal te vertellen dat perspectief biedt en vertrouwen wekt. Wij durven het algemeen belang vooropstellen en denken rationeel vooruit, zelfs als de emotionele kreten en de verwijten oorverdovend klinken. Ons gelijk komt dikwijls pas achteraf en een ere-doctoraat zit er wellicht niet in, maar dat deert ons niet.

Want wij houden voor ogen wat ons hier vanavond heeft samengebracht. En dat is de overtuiging om te verdedigen wat ons dierbaar is. Om hier in Vlaanderen elke dag te werken aan vrede, veiligheid, bescherming, welvaart, samenhang en solidariteit.

Dat is ons verhaal. Voor ik u laat feesten, doe ik een beroep op u om dat verhaal ook te vertellen daar waar u kan. Wij allen zullen zelf de baan op moeten gaan, van deur tot deur, van wijk tot wijk. Praat met de Vlamingen, ga geen gesprek uit de weg. En luister oprecht naar ieders zorgen. Zo maken we samen van de N-VA de volkspartij van ons land, morgen nog sterker dan vandaag.

Speech Nieuwjaarsfeest N-VA 2017 - feest nva mechelen 3
Dan moet ik enkel nog onze gast-dj voor vanavond aankondigen. Wij kennen hem uiteraard allemaal. Onze minister van veiligheid: Jan Jambon.

Traditioneel opent de gast-dj met een aantal keuzeplaten. In dit geval had ik wel gehoopt op “Bij de Rijkswacht” of “Ik zen zoe gère polies” van de onvolprezen Strangers. Jan maakte echter een andere keuze. Hoe dan ook, hij hoopt dat er volk op de dansvloer komt. Hoeveel volk, vroeg ik hem? Een significant aantal, was het antwoord

Het eerste nummer is “Hey Brother” van Avicii. Want wat er ook gebeurt: we zullen er zijn voor elkaar.

Het tweede nummer is van SIA, opgedragen aan alle veiligheids- en hulpdiensten voor hun ongelooflijk doorzettingsvermogen en voor alles wat zij het voorbije jaar voor ons hebben gedaan. Daarom zijn zij “The Greatest”.

En het derde nummer is van Pharell. Met als titel datgene wat wij nooit zullen opgeven: “Freedom”.