...

Uitkering voor ouderen gekoppeld aan verblijfsvoorwaarde

geldUitkering voor ouderen gekoppeld aan verblijfsvoorwaarde

De Inkomensgarantie voor Ouderen wordt gekoppeld aan een verblijfsvoorwaarde van 10 jaar. Dat is vandaag goedgekeurd in de plenaire zitting. “Met deze maatregel willen we voorkomen dat 65-plussers naar hier emigreren om een uitkering te ontvangen, zonder ooit te hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid”, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

De maatregel, die er komt op vraag van N-VA en MR, heeft impact op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering voor ouderen die geen of een laag pensioen hebben. In de praktijk zijn dat vaak vrouwen die even gewerkt hebben, maar dan huisvrouw werden. De IGO trekt hun pensioen dan op tot een leefbaar bedrag. Deze uitkering is in ons land hoger dan in andere landen, en werd door de huidige regering verhoogd om armoede bij ouderen tegen te gaan. Deze nieuwe maatregel heeft tot doel om misbruik van ons sociaal systeem te voorkomen. Want doordat onze uitkeringen hoog zijn (tot 1.052,58 euro per maand), dreigen we uitkeringsmigratie aan te trekken. Voorlopig kan iemand die hier juist aankwam en nooit iets bijdroeg aan ons sociaal systeem, ook een IGO aanvragen.

“De enige voorwaarde was dat de persoon die dit ontvangt vanaf dat moment in België verblijft”, legt Spooren uit. “We zagen dan ook dat mensen hun ouders lieten overkomen via gezinshereniging om ze onmiddellijk een IGO-uitkering te laten ontvangen.” Momenteel zijn er meer dan 1.600 ouderen zonder Belgisch paspoort die een IGO ontvangen.

De nieuwe wet stelt nu dat er een verblijfsvoorwaarde van 10 jaar moet vervuld zijn alvorens men een IGO kan ontvangen. Na 10 ononderbroken jaren kan men dan een IGO aanvragen. Meer specifiek wordt ook via het rijksregister gecontroleerd of het om 10 legale verblijfsjaren gaat. Zolang aan die verblijfsvoorwaarde niet voldaan is, vallen deze mensen niet in armoede, maar hebben ze recht op een leefloon. (waarvan het bedrag lager is dan dat van een IGO, nl. 867,40 euro). Bovendien is het voor de N-VA belangrijk dat aan het ontvangen van een leefloon een voorwaarde tot integratie kan verbonden worden.

“We volgen hiermee het voorbeeld van andere landen met een genereus sociaal systeem zoals Zweden, Denemarken of Zwitserland. Ook daar werden verblijfsvoorwaarden gekoppeld aan een bijstandsregeling of een basispensioen”, aldus Spooren. De maatregel zal in de praktijk merkbaar zijn vanaf september 2017. In dat jaar besparen we er al 2 miljoen euro mee. Tegen 2021 loopt dat bedrag op tot 9 miljoen. “Maar bovenal werkt deze maatregel de onrechtvaardigheid weg dat iemand die hier juist toekomt onmiddellijk dezelfde uitkering kan opeisen als iemand die hier al zijn hele leven woont”, besluit Spooren.