...

Schoonheidswedstrijden voor kinderen ontoelaatbaar

Schoonheidswedstrijden voor kinderen ontoelaatbaar - kindSchoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat vinden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Ann Brusseel (Open VLD), Bart Van Malderen (S.pa) en Elke Van den Brandt (Groen), en met hen het ganse parlement. In een kamerbreed goedgekeurde resolutie uiten ze hun bezorgdheid over de gevolgen die dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevinden van zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod.

De ambitie van het comité achter Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren riep eerder al vele vragen en bezorgdheden op van het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, van pedagogen, maar ook van het Vlaams Parlement. “Wij willen jonge kinderen gemotiveerd zien voor uitdagingen waarvoor ze zich intrinsiek interesseren of waarvoor ze getalenteerd of gedreven zijn,” aldus hoofdindiener Katrien Schryvers, “maar in deze wedstrijden worden deelnemers grotendeels beoordeeld op subjectieve criteria, zoals het uiterlijk en de elegantie.”

Lorin Parys vult aan: “Het gaat om oppervlakkigheid en onrealistische idealen die worden opgelegd van buitenaf. Dat is hoegenaamd geen basis voor een sterke identiteitsontwikkeling van de betrokken kinderen.”

Midden vorig jaar liet federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), naar aanleiding van de plannen van het comité achter Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren op 21 juli 2016, al weten dat een mini missverkiezing niet geoorloofd is op basis van de arbeidswet van 16 maart 1971. Een formeel verbod tot de organisatie van dergelijke wedstrijden is op vandaag echter nog onbestaande.

In de goedgekeurde resolutie vragen de parlementsleden aan de Vlaamse Regering om in overleg met de federale regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden.

“Maar Vlaanderen zelf kan ook iets doen,” zegt Ann Brusseel (Open VLD), “Het beleid ten aanzien van kinderen moet uitdrukkelijk inzetten op het bevorderen van het zelfvertrouwen en een positieve lichaamsbeleving.”

“Daarnaast vinden we het aangewezen dat er meer onderzoek gebeurt naar de gevolgen en effecten die wedstrijden voor kinderen die zich richten op schoonheid en uiterlijk met zich meebrengen,” vult Bart Van Malderen (sp.a) aan, “en dit zowel op korte als op middellange termijn.”

“Met deze resolutie geven we het signaal dat het voltallige Vlaams Parlement bezorgd is over het psychisch en fysiek welbevinden van minderjarigen,” besluit Elke Van den Brandt van Groen.