...

Het gaat goed met de gemeente Haaltert

BonifatiusHet gaat goed met de gemeente Haaltert, de schaamte voorbij.

Wie de laatste tijd de krant gelezen heeft zal gemerkt hebben, het gaat goed met de gemeente Haaltert: er is veel geld in kas, 9 miljoen €. Er is wel discussie of het nu 9 of dan wel 8 miljoen is maar dat is een detail. Feit is : het gaat goed. Dat nu juist het opperhoofd van de blauwe partij is die dat in de media brengt is hoogst merkwaardig. Maar toch het schouderklopje van de blauwe oppersmurf is een sportief gebaar naar diegenen die aan ’t bewind zijn. Daaruit kunnen we ook besluiten dat alle kritiek die in de blauwe nieuwjaarsbrief gespuid werd dus eigenlijk maar voor ’t lachen was. De aandachtige lezer had dit wel meteen door hoor : het was als grap bedoeld. We hebben ons niet bij de neus laten nemen. De timing kon beter, het is nog geen 1 april, maar toch het was een goed bedoelde grap. Bovendien zijn die blauwe smurfen eigenlijk al altijd een beetje op hun tijd vooruit geweest.

Het gaat dus goed met de financiën. Toch volgens de blauwe oppersmurf. Dat hij het juiste bedrag van de gemeentekas niet kent zal waarschijnlijk komen doordat hij en zijn blauwe gevolg de gemeenteraad al zullen verlaten hebben als dit onderwerp aan bod kwam. Hij heeft het dus ook maar “van horen zeggen”. Gemeenteraadslieden krijgen namelijk hun volle zitpenning als ze 75% van de gemeenteraad bijwonen. En wie doet nu nog onbetaalde overuren? Niemand toch. Al duurt de gemeenteraad de laatste tijd toch maar een paar minuten : overuren zijn overuren. Als de blauwe vos de passie preekt : gemeente let op uw centen.

In deze is dit niet anders. De blauwe oppersmurf vindt dat er geld genoeg is en dat de opcentiemen, de belasting op het kadastraal inkomen, dus niet nodig zijn. Waarom de burgers met belastingen gaan lastig vallen als er geld genoeg is. Het klinkt als muziek in de oren. Het maakt de blauwe illusionist mega populair. De oppersmurf lijkt Robin Hood wel maar doet juist het tegenovergestelde van de echte legende. In plaats van het geld bij de rijken te gaan halen en onder het volk te verdelen zorgt deze illusionist er voor dat het geld bij de rijken blijft en het volk met enkele kruimels tevreden wordt gehouden. Datzelfde volk moet natuurlijk iets anders geloven want anders komt dit zeer slecht uit voor het aantal voorkeurstemmen. Mooi toch spelen met de illusie.

Het zou nog ergens democratisch lijken mocht er over gestemd kunnen worden. Nu volstaat het van een reeds onmogelijke situatie te profiteren, het been en eventueel andere lichaamsdelen stijf te houden en de buit is binnen. Tienduizenden euro’s in de pocket en de gemeente kan fluiten naar investeringen waar iedereen beter van wordt. 3.5 miljoen € is niet niks. Hierin is de blauwe smurfen familie wel wat minder vooruit op haar tijd : dit zijn mistoestanden van weleer.

Ook in het huis van oranje lijkt men weinig bezorgd. Zij doen daar aan “lange termijn denken”. Hoe meer de gemeente verrot en verloederd hoe beter, wat dan komt het driekleurig kledingstuk met bijhorende postjes en vergoedingen weer dichter bij. Meer moet dat niet zijn.

Onze goede, maar o zo naïeve burgemeester, doet wat ze kan : ze roept op “het gezond verstand te gebruiken”. Wel mevrouw de burgemeester : dat doet de oppersmurf altijd als het om centen gaat : ZIJN centen. Misschien de volgende keer geen slapende honden wakker maken… het gaat over 3.5 miljoen euro. Al is de kans klein dat hij zo veel geld over het hoofd gaat zien. Ik verdenk er onze burgemeester trouwens van dat ze nog steeds gelooft dat de meute die haar gemeenteraad bevolkt daar zit om de gemeentebelangen te behartigen. Sommigen zullen die intentie misschien wel hebben, maar de meeste die zijn daar duidelijk voor het eigen belang : eigen macht en eigen beurs eerst en de rest is bijzaak.

Diezelfde meute, de gekozenen van het volk, zorgt nu al maanden voor een eindeloze genante vertoning die stilaan alle schaamte voorbij is gegaan. Ze zorgt ervoor dat ieder weldenkend mens met afkeer naar de politiek op Haaltert kijkt. Die meute zorgt er ook voor dat het oude cliché dat politiekers alleen maar “zakkenvullers” zijn anno 2017 weer vorm krijgt. Een beetje schaamte, een beetje ethiek zou zeer welkom zijn. Hier worden normale mensen moedeloos van, het zijn dan ook “maar” normale mensen, het volk, binnen 18 maanden weer “kiezer” genoemd.
Bonifaas Boni.