...

De blauwe nieuwjaarsbrief van Bonifaas uit Haaltert

De blauwe nieuwjaarsbrief van Bonifaas uit Haaltert - nieuwjaarsbriefDe blauwe nieuwjaarsbrief van Bonifaas uit Haaltert

Na de nieuwsbrief van Sp.a, het pamflet van AHA nu eindelijk eens een degelijke nieuwjaarsbrief in de bus. Deze van de blauwe partij. Er is op geen woord zelfs geen bladzijde gekeken. Uitstekende lectuur om het nieuwe jaar mee te beginnen en om de nieuwjaarskater te verdrijven. De inhoud ervan werkt ontnuchterend en dat is wat we op nieuwjaarsdag nodig hebben. Wie het lijvig document tot op het einde doorworsteld, hetgeen een zeer lovenswaardige intellectuele prestatie is, wordt ondergedompeld in het grote gelijk van de blauwe partij. Waar gelijk is, is er ook ongelijk. Ook hier voldoet de nieuwjaarsbrief volledig aan de verwachtingen. NV-A en Sp.a met de burgemeester op kop krijgen de schuld van het onheil dat over Haaltert is neergedaald. Ook hier een 10 op 10, grote onderscheiding.

De aandachtige lezer zal ook zien dat er een derde rode draad door de nieuwjaarsbrief loopt, die van AHA. Wie net als de auteur van dit artikel niet wist wat AHA betekent en voor wat het staat zal dit na het lezen van de brief niet meer kunnen zeggen. Het lijkt een nieuw politiek concept te zijn. Een niet-politieke partij die aan politiek doet maar voor wie je niet kan stemmen. Een nieuw concept, een wit product dus : Boni.

Daarmee doet onze progressieve gemeente haar naam alle eer aan. De kracht van Boni lijkt hem in het stilzwijgen te liggen. In het politiek landschap ook al ongewoon. Zo zijn er tal van zaken waarop AHA niet reageert en dit volgens de blauwe familie wel zou moeten doen. Zoals het wegpesten van mensen op het gemeentehuis, wanneer de personenbelasting wordt verhoogd of wanneer er een betonweg zonder vergunning dwars door een natuurgebied wordt getrokken. Let wel het gaat hem over de vergunning maar niet over de weg want daar baalt niemand om. Een deel van het takenpakket van dit nieuw concept lijkt ook het aanwakkeren te zijn van een aloude maar teloor gegane traditie van het plaatsen van beelden op onze beeldrijke gemeente. Iets waar menig rechtgeaarde inwoner van Haaltert nu al maanden van wakker ligt. Maar ook daar zorgt AHA voor een oorverdovende stilte. De kracht van het zwijgen…

Wie wat tussen de regels leest zal al gauw zien dat AHA niet erg welkom is bij de blauwe familie. Die hebben het trouwens al lastig genoeg met NV-A , Sp.A, familieruzies en wie weet met wat nog allemaal.

Het zal de meer sentimentele lezer niet ontgaan zijn dat familie eigenlijk voor altijd familie is. Zo wordt de destijds verloren gelopen blauwe zuster de hemel in geprezen omwille van haar moed en zelfopoffering. Zij, de bedenkster van de 65+ regel, bedoeld om het grote blauwe opperhoofd uit dreamland weg te houden heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad van de tirannie van een machtsgeile burgemeester is verlost. Zij heeft de poort die toegang geeft tot het pad van de verandering wijd open gegooid. (er ontbreekt nog wat kracht maar dat komt in orde : het blauwe licht zal schijnen). Er zijn er al voor minder heilig verklaard. Blauw reikt anders-blauw de hand. Mooi toch. Het blijft in de familie. Maar ook niet onverstandig want menig groot leider heeft ooit wel eens een visionaire periode gehad.

Wie al eens deel uitgemaakt heeft van een bestuur of er een heeft voorgezeten, weet dat het niet makkelijk is om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Er zijn altijd meningsverschillen en er zijn ook altijd compromis nodig. In een vereniging is dit echter makkelijk. Iedereen houdt van zijn of haar vereniging en men heeft er dus geen enkele belang bij dat deze zou ophouden te bestaan. In de politiek lijkt dit juist andersom. Hoe eer de boel uiteen spat hoe beter. Want wie bij de eerdere prijsuitreiking naast de prijzen gegrepen heeft krijgt nu een tweede kans om het gedroomde postje in de wacht te slepen. Voor het doen uiteenspatten heeft de politiek ook middelen. Eentje ervan is het onbestuurbaar verklaren van de gemeente. Zo simpel is dat , leuk toch. En gelijk ze op Haaltert alles goed doen, doen ze het twee keer om zeker te zijn.

Mocht ieder bestuur van een vereniging zo met het voortbestaan ervan om gaan dan was het financieel probleem van de verenigingen ook opgelost : er waren er geen meer.
Heel positief in de nieuwjaarsbrief is dat, mocht het collectief geheugen beginnen te falen, alles vervaagt nu eenmaal, het blauwe geheugen dit niet doet. Alhoewel. In het blauwe huis weet men nog maar al te goed waar alle ellende op Haaltert begon is. Dat is uiteraard bij de burgemeester en haar gevolg.

Ik citeer : “gebrek aan respect voor de oppositie”. Eigen grote ego eerst dus. Met dit soort situaties weet iedere kleuterjuf weg mee. Het behoort tot haar basisvaardigheden. “Gebrek aan respect voor de oppositie”.” Voor interpretatie vatbaar, maar dit heeft toch wel heel weinig te met het algemeen belang maken. Is het niet zo dat politici de nodige professionaliteit aan de dag moeten leggen om op een correcte manier met mekaar om te gaan. Ook hier : de kleuterjuf weet er wel raad mee.

“Het naast zich neerleggen van de wet”. Daar zal een hogere instantie als de gouverneur zeker niet gelukkig mee zijn. Burgemeesters dienen er juist voor te zorgen dat de wet gerespecteerd wordt en dat die niet zomaar ergens wordt neergelegd. Hij zou wel eens kunnen verloren gaan.

“Het plegen van machtsmisbruik”. Dat is erg. Er zijn er al voor minder op de brandstapel geland.

Het zijn toch zware beschuldigingen en het morrend volk vraagt zich dan ook terecht af, mochten die gegrond zijn, waarom er hier dan geen zware politiek en juridische gevolgen aan gegeven zijn. Waarom er ook geen officiële klachten zijn. Ieder politieke partij is een burgemeester met dit profiel liever kwijt dan rijk. Het zich boven de wet stellen heeft ook juridische gevolgen. Toch.

Het uiten van valse beschuldigingen is dan toch ook niet direct een toonbeeld van wederzijds respect. Toch niet in de normale wereld deze buiten de politiek. Het doel heiligt de middelen en de burgemeesterssjerp is nu een maal een zeer gegeerd kledingstuk.

Het morrend volk is nu wel niet zo slim maar alles zo maar slikken doet het nu ook weer niet. We leven nu eenmaal in 2017, de tijd dat de notabelen het voor zeggen hadden is voorbij. Mensen denken na. Daar heeft het morrend volk geen politieke partij of enig ander politiek concept voor nodig. Met een beetje gezond boerenverstand lukt het ook wel.
Uit deze prachtige nieuwjaarsbrief leren we ook hoe goed het vroeger was en hoe slecht het nu geworden is. Het financieel verhaal lijkt wel mooi maar omdat ik toen al heel erg nuchter was heb ik het ook overgeslagen. Het ganse blauwe verhaal had zijn werk gedaan : de kater was verdwenen.

Het zal voor de partij van de middenstand wel raar in oren klinken maar “mag het de volgende kaar een beetje minder zijn”. Haaltert verdient beter dat is juist maar te veel is ook niet goed.

Wel is duidelijk dat als het volk nu klaagt en mort datzelfde volk (binnen twee jaar weer “kiezer” genoemd) dit enkel aan zichzelf te danken heeft. De tijd van toen is voorbij omdat, dit dwaze en nu morrend volk, vier jaar geleden voor verandering heeft gekozen. Eigen schuld dikke bult en wie het gat verbrand moet op de blaren zitten.
Bonifaas Boni.