...

Onbestuurbare slaat en zalft in 2017

BonifatiusOnbestuurbare uit Haaltert slaat en zalft in 2017

Bonifaas,
Gij dolle dwaas,
Belijder van het blauwe geloof,
Voor de waarheid blijft gij doof
Uw apostelen doen niet waarvoor ze werden gekozen
Ze zijn de behoeders van vage beloften en lege dozen
Hun calcuul van lage belastingen beschouwt de minister als onverantwoordelijk,
Maar hierover zwijgt gij, want dat is ongeriefelijk
Gij loopt de god van de Wijngaardweg achterna
Maar wat hebt ge nog aan algebra
Als ge leeft in het blauwe verleden
En wilt de macht bekleden
Zonder verkiezingen en zonder aandacht
Voor de burger, mijn gedacht
Ge denkt nog steeds dat de lucht proper is en seks vies
Beste Bonifaas en blauwe familie, mijn advies :
Doe eens wat AHA doet en kies voor de Haaltertse burgers
In plaats van voor de wurgers
Van het gezond verstand
Nieuw jaar, zelfde buikklacht
Onbestuurbare geeft niet om hoge of lage rentes
Habet duos testiculos et bene pendentes