...

Het warme Haaltert in verval

HaaltertHet warme Haaltert. Bij de verkiezingen van 2012 had zowat elke politieke partij op Haaltert het over “warmte”, Haaltert als “warme” gemeente om in te wonen. Nu vier jaar later is duidelijk geworden dat al die “warmte” een paar maanden geleden voor oververhitting heeft gezorgd met alle gevolgen van dien.

Ondertussen kan Haaltert stilaan aanspraak maken op de titel van koudste gemeente van Vlaanderen. Geen gemeenteraad dus geen goedkeuringen en daar wordt voor kerstbomen en eindejaarsfeesten geen uitzondering op gemaakt. Gelukkig zijn er in onze kille gemeente nog enkele politici van goede wil die de gemeentekerstbomen dan maar uit zak betaald hebben. Zo is er dan toch een beetje, zij het eerder magere, kerstsfeer. Ook de toelage voor het kerstdiners zoals deze voor de eenzame 65+ kon wegens “gebrek aan gemeenteraad” niet worden goedgekeurd. Dus geen kerstmaal voor de eenzame “ouderling”. De vraag is echter of, nu “droomvrouw” de 65 plussers heeft afgeschreven, het mèt de gemeenteraad anders zou zijn geweest. Waarschijnlijk wel maar toch.

Ook de gezinnen die in 2017 hun “warme” nest in Haaltert wilden isoleren en op een renteloze lening hadden gerekend zijn er aan voor de moeite. Zij kunnen voorlopig en misschien wel voor goed naar hun lening fluiten. Dat straks iedereen voor de financiële gevolgen van het huidig geklungel zal moeten opdraaien, ook daar heeft men op de dansvloer van de postjesdans geen oren naar. Ook de oranje partij, die toch het gezin en het sociale leven als hoogste goed beschouwd, lijkt weinig of helemaal niet bezorgd. Een mogelijke burgemeesterssjerp is duidelijk een nog veel hoger, zo niet het hoogste goed. De kers op de oranje feesttaart.

In ieder geval kan men bij de meeste partijen nu al gaan nadenken over de slogan voor de volgende verkiezingen. “Warm Haaltert” zal het zeker niet goed meer doen. Dat hebben we gehad, “duurzaamheid” al was het maar voor 6 jaar misschien … tijd genoeg om nog iets leuk te vinden. Wat er nadien gebeurd is toch maar bijzaak.
Veel mensen zullen bij de volgende verkiezingen wel twee keer nadenken voor ze een bolletjes rood maken. Ten minste zij die er nog in geloven. Het begint er op te lijken dat op Haaltert ”verkozen zijn” voor sommigen synoniem staat voor een vrijgeleide om politieke machtspelletjes te gaan spelen. Het dienen van het eigenbelang, het eigen ego. Het algemeen belang en het zich houden aan eerder gemaakte afspraken lijkt, net als goed besturen, een te verwaarlozen bijzaak.

Misschien moeten een paar van de door ons verkozen gemeenteraadsleden eens gaan beseffen dat de tijd van toen voorbij, nostalgie geworden is. Een tijd waarin de gemeenteverkiezing een soort volksvermaak was. Een tijd waarin de uitslag, op een paar kleine nuances na, voorspelbaar was en één of hooguit een paar mensen de “warme” lakens uitdeelden. Een tijd waarin postjes lang voor de dag van het volksvermaak werden verdeeld en waar iedere verandering, hoe klein ook, voor onrust zorgde. Die tijd is voorbij. Straks begint 2017, “the good old days” zijn voor goed voorbij.
Wat er na de laatste zwoele postjeslambada als nieuwe pikorde ook uit de bus komt, feit is dat geen enkele partij zonder kleurscheuren van de dansvloer komt. Veel politici zullen zich in zeer vreemde bochten moeten wringen willen ze in de toekomst nog met enige geloofwaardig overkomen… Een vrolijk 2017 gewenst.

Een stilaan serieus geïrriteerd geworden inwoner van Haaltert.