...

Meneer de burgemeester we willen eens klappen over carnaval

aalst carnavalGeachte Christoph D’Haese, meneer de burgemeester,

Mogen wij ons even voorstellen,
Wij zijn Tony Swings, prins carnaval 1999 en Bart Van denNeste, prins carnaval 2000. Zoals u ongetwijfeld weet, hebben wij destijds in samenwerking met de toenmalige burgemeester, de dienst evenementen, de lokale politie en brandweer, het reglement voor de uitgangswagens op de Grote Markt opgesteld. Dit strikte reglement wordt nog steeds gebruikt en elk jaar opnieuw correct nageleefd door de verenigingen die met hun uitgangswagen op de markt staan.

Sinds een aantal jaar is ook het Vredeplein onderworpen aan dit reglement met enkele “pleingebonden” aanpassingen. In de voorbije 16 jaar was er steeds een positieve samenwerking tussen de verschillende actoren, dit met wederzijds respect en de nodige luister voor alle voorstellen die alle partijen tijdens de talrijke overlegmomenten naar voor brachten.

Groot is dus ook onze verbazing dat deze constructieve samenwerking plots ondermijnd wordt door éénzijdige beslissingen waar de verenigingen met hun uitgangswagens niet in gehoord zijn.

In november werd er geheel onverwachts een vergadering ingelegd voor alle carnavalsgroepen met een uitgangswagen. Daar werd, zonder voorafgaand overleg, het plan voorgesteld om van het stationsplein een extra” pompierplein” te maken. Op die vergadering werden enorm veel vragen gesteld door de betrokken verenigingen waar niemand van de betrokken stads- en veiligheidsdiensten een antwoord kon op geven. Men wou dit punt er toch doorduwen zodat dit in het Bijzonder Nood- en Interventieplan van carnaval kon opgenomen worden om ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Nadat er op die vergadering aan de alarmbel werd getrokken, heeft de bevoegde schepen de vergadering stilgelegd, met de reden dat er teveel vragen onbeantwoord bleven, mede door het ontbreken van de mensen van de dienst veiligheid.

Op zich kan het invoeren van een derde plein een positieve zaak zijn, ook al zijn wij geen vragende partij gezien het feit dat de Grote markt, aantrekkingspool nummer 1 tijdens de carnaval driedaagse, de laatste paar jaar leegloopt om de eenvoudige reden dat het Vredeplein én vanaf nu dus ook het Stationsplein veel vroeger als feestlocatie kunnen opstarten.

Wat wij al helemaal niet begrijpen is dat het veel te kleine Vredeplein overladen wordt met 12 uitgangswagens die onmogelijk snel kunnen evacueren indien dit nodig zou zijn. Laat ons hopen dat dit nooit hoeft te gebeuren. Loopt u, beste burgemeester, ’s nachts zelf wel eens langs het Vredeplein? Dan ziet u toch ongetwijfeld zelf dat de combinatie van zoveel uitgangswagens, een massa volk en daarbovenop een resem karren een uiterst onveilige situatie is!

Wij begrijpen dan ook niet dat op een dergelijk plein met slechts 2 evacuatiewegen, 12 uitgangswagens geplaatst mogen worden terwijl op de Grote markt, er slecht 8 mogen staan. Wij zijn al jaren vragende partij om dit aantal met minstens 2 en liefst 4 uitgangswagens te verhogen. Er is immers meer dan voldoende plaats tussen het café Het Paviljoen en de Kerkstraat. Dit houdt in dat er een betere spreiding van het geluid kan gegarandeerd worden, dat dit de sfeer van het mooiste Carnavalsplein ten goede komt maar vooral dat er met de Kerkstraat, de Molenstraat en indien nodig de Zoutstraat, de Kattestraat en richting de Hopmarkt voldoende evacuatiemogelijkheden zijn. Dit in schril contrast met het Vredeplein. Helaas is dit al meermaals geweigerd omwille van… inderdaad ja, de veiligheid, begrijpe wie begrijpen kan! Dit debat is tot nog toe en om onbegrijpelijke redenen, niet bespreekbaar.

Nu komt daar zonder voorafgaandelijk overleg het Stationsplein bij…
Er werden aan de betreffende groepen beloften gemaakt om in onderling overleg het beste resultaat te zoeken. Helaas waren dit loze beloften want men beloofde ons een nieuwe vergadering waar ook de mensen van de veiligheid zouden aanwezig zijn en waar er aan de groepen meer betrokkenheid beloofd werd. Tot op heden hebben wij echter nog geen uitnodiging voor een vergadering gekregen.
Wij vernamen ook dat op de openbare verenigde commissie van 08/12 dit punt besproken werd. Uit het verslag konden we afleiden dat er nog geen nood was tot ongerustheid en dat er nog niets werd beslist inzake de uitgangswagens en extra plein aan het station. Ook daar werd eerst en vooral meer betrokkenheid beloofd.

Onze verbazing was echter enorm groot toen we vorige week een mail mochten ontvangen waarin de veiligheidscel de nieuwe regeling had vastgelegd. De betrokkenheid die ons dus meermaals beloofd is, was wederom ver te zoeken. Bovendien werden er door verschillende carnavalsgroepen met uitgangswagen, een mail verstuurd die tot op heden onbeantwoord blijven. Wij betreuren enorm dergelijke manier van werken, in een dossier dat enorm bepalend zal zijn voor deze maar ook de toekomstige carnavalsperiodes.

De mail die wij vorige week ontvingen van mevrouw Jelle Moens was er één met de mededeling hoe alles vanaf nu zal verlopen, alles is dus blijkbaar beslist en zoals reeds vermeld zonder inspraak van de betrokken verenigingen… Dan willen wij het nog niet eens hebben over de manier waarop alles op carnavalsdinsdag moet verlopen op het Stationsplein, volgens de vooropgestelde planning. Wij zullen alvast een geanimeerd toeschouwer zijn. Weg dus met constructiviteit, weg met samenwerking en wederzijds respect…

Begrijp ons niet verkeerd, beste meneer de burgemeester, wij zijn ons terdege bewust van het zéér grote belang van de veiligheid tijdens een evenement van dergelijke omvang en daar willen wij graag aan meewerken, zeker in deze moeilijke tijden.

Wij hopen, samen met alle betrokken carnavalsverenigingen met uitgangswagen, dat u alsnog in uw, ongetwijfeld charmante carnavalshart kijkt en de constructieve samenwerking waarmee we de voorbije 16 jaar, onder strikte voorwaarden, fantastische, goed georganiseerde carnavalsnachten mochten beleven, niet zomaar verloren laat gaan!!!

Wij hopen alsnog uitgenodigd te worden voor een goede babbel zodat we alle neuzen in dezelfde carnavalsrichting kunnen laten wijzen.

Met carnavaleske groeten,

Tony Swings – prins carnaval 1999
Bart Van den Neste – prins carnaval 2000