...

GENT ZOVEEL STAD

gent zoveel stad

GENT: ZOVEEL STAD?!

Veel mensen zweren bij het stadsleven. Maar toch is er ruimte voor verbetering en guerillaghent zocht die ruimte op. Wij zijn Flore Wauters en Perla Verstraete, twee derdejaarsstudenten architectuur van het Gentse LUCA school of arts. Wij startten het project ‘GENT: ZOVEEL STAD #guerillaghent’ op om het samenwerken naar een beter Gent te stimuleren. Via allerlei acties, eenvoudige initiatieven die sympathisanten kunnen overnemen, uitten wij kritiek op het stadsgebeuren. Omdat veel anoniem verliep, willen we bij deze openkaart spelen.

Dronk u een koffie aan de tafel op de Sint-Michielsbrug? Of nam u een gratis ei uit het perk voor de stadshal? Werd u misschien geconfronteerd met een van onze #guerillaghent-affiches? Dit alles was ons werk. Daarnaast zorgden wij voor een sorteervuilkar en daklozenunits. Ook deden wij een poging tot het groeien van gewassen rond de bomen in de buurt van de Veldstraat. Om al deze acties te financieren gingen we onder andere bedelen in de Veldstraat en verkochten we wc-papier van deur tot deur.

Algemeen gezien raakten we vier grote thema’s aan. Als eerste streefden wij naar meer zelfvoorziening in de stad. Groene initiatieven zoals kippen houden en zaaien in de stad zijn positief op verschillende vlakken. Iedereen kan zulke nuttige natuur appreciëren. Het tweede thema betreft de economie in de stad. Plaatsen zoals de Graslei en de Korenmarkt staan bekend als zijnde zeer pittoresk. Al smaakt een gratis koffie daar meer dan een van drie euro. Ook zetten wij ons in voor het milieu. Vuilnis en vuilnisbakken zijn nog steeds een probleem in Gent. Een propere stad wordt door iedereen meer gewaardeerd. Ons vierde en laatste thema heeft te maken met het samenleven. We leven hier met veel op een kleine oppervlakte. Des te belangrijk om rekening te houden met elkaar en zo de sfeer te optimaliseren.

De afgelopen weken kregen we veel positieve respons van omstaanders. Dit motiveerde ons om verder te gaan en wijst erop dat guerillaghent zinvol is. Bovendien beleefden wij veel plezier aan het opzetten van de acties. Daarom kunnen wij alleen maar hopen dat dit slechts het begin is en velen van jullie zich geroepen voelen om dit verder te zetten. Ons overige kapitaal werd alvast aan stad Gent geschonken als aanzet tot meer. Aan allen die iets betekende in ons project, bedankt voor jullie medewerking.

Voor verdere informatie over guerillaghent en onze acties, of voor interesse in verderzetting van ons project, kan u terecht op onze website www.guerillaghent.be.