...

Spionage van Turkse moskeeën in België

peter de roover N-VA vraagt opheldering over spionage Turkse moskeeën in België

Peter De Roover: “Onder geen enkel beding mag de lange arm van Erdogan kunnen grijpen tot in onze steden en gemeenten. Zijn lange arm heeft al meer dan ellende genoeg veroorzaakt in Turkije zelf. We kunnen niet tolereren dat hij dit hier ook doet.”

Tijdens de plenaire zitting in de Kamer heeft N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover aan minister van Justitie Koen Geens gevraagd om de spionageactiviteiten van Turkse moskeeën in België dringend op te volgen en passende acties te ondernemen.

Aanleiding voor de tussenkomst was de brief van het Turkse departement van religieuze zaken (Diyanet) aan Turkse moskeeën, ambassades en consulaten in het buitenland om Turken verdacht van banden met de Gülenbeweging te bespioneren en hun namen door te geven aan de Turkse overheid. Ook in België werd deze brief verspreid.

“Dergelijke oproepen waarin wordt gevraagd dat de ene burger de andere begint te bespioneren en gaat aangeven omwille van politieke motieven zijn absoluut en radicaal onverenigbaar met onze levenswijze”, aldus fractievoorzitter De Roover die scherp het ‘Turkse Imperialisme’ hekelde.

Gisteren vond over deze zaak reeds een parlementair debat plaats in het Vlaams Parlement. Minister en partijgenote Liesbeth Homans, bevoegd voor de erkenning van moskeeën, verklaarde daar dat indien het onderzoek van de staatsveiligheid de berichten over de oproep tot spionage bevestigt, ze de vergunning van Diyanetmoskeeën zal intrekken. De Roover vroeg minister Geens dan ook om nauw samen te werken met het Vlaamse niveau zodat erkenningen desgevallend ook echt kunnen worden geschrapt.

Ook in Nederland woedt een debat en werd de Turkse ambassadeur op het matje geroepen.

Minister Geens verzekerde dat de staatsveiligheid de problematiek van Turkije, en van Diyanet in het bijzonder, van zeer nabij opvolgt evenals de financiering van de Islamreligie in België.

De Roover benadrukte ook het belang van imams in eigen land op te leiden in plaats van te importeren uit Turkije. “De activiteiten van Diyanet maken de noodzaak daarvan nog acuter.”