...

Illegale handel in roofvogels zwaar veroordeeld

Illegale handel in roofvogels zwaar veroordeeld - roofvogelIllegale handel in roofvogels zwaar veroordeeld

Het Hof van Cassatie heeft zich definitief uitgesproken over de schuld van 4 personen aan de illegale handel in beschermde roofvogels en het vervalsen van kweekverklaringen. Het Hof heeft de handelaars een boete opgelegd van 90.000 euro en een gevangenisstraf van 4 jaar (waarvan 2 jaar met uitstel). De belangrijkste handelaar moet ook een vermogensvoordeel van 835.000 euro terugbetalen. Daarnaast werd één van zijn huizen in beslag genomen. Een dertigtal roofvogels werden in beslag genomen door de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De illegale handel in bedreigde dieren en planten neemt steeds toe. Niet alleen de Afrikaanse olifant en de neushoorn maar ook roofvogels worden uit het wild gestroopt om verkocht te worden met grote winsten. De handel in roofvogels is enkel mogelijk met gekweekte dieren en mits bepaalde vergunningen, afgeleverd door de cel CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Onder de inbeslaggenomen roofvogels zitten verschillende soorten, onder meer uit Afrika en Azië. De illegale handelaars hadden documenten vervalst om aan te tonen dat de vogels van legale herkomst waren. Sommige vogels lijken ook te zijn verdwenen.

De federale politie heeft samen met de dienst CITES beslist om de verdwijningen te onderzoeken. De inbeslaggenomen vogels werden ondergebracht in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek, dat erkend is voor zijn expertise in de opvang en revalidatie van grote roofvogels. De cel CITES kwam deze illegale handelaars op het spoor tijdens een controle in 2008 in het kader van mogelijke fraude in België. Gezien het internationale karakter van de zwendel werd een diepgaand onderzoek ingesteld waarbij de federale gerechtelijke politie werd ingeschakeld.

Er werd destijds beslist om de roofvogels ter plaatse te laten om het onderzoek naar de herkomst van de vogels te vergemakkelijken. Niet veel later heeft het Hof van Beroep van Gent in eerste aanleg uitspraak gedaan over dit dossier, maar de handelaars zijn in beroep gegaan tegen deze veroordeling. Het Hof van Beroep van Gent heeft het eerste vonnis nadien bevestigd. De handelaars zijn vervolgens in cassatieberoep gegaan. De recente beslissing van het Hof van Cassatie heeft de eerdere vonnissen ook bevestigd.

Minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, verheugt zich over de uitspraak en feliciteert haar diensten voor hun inzet. “De uitspraak toont duidelijk aan dat dit soort criminaliteit in België niet ongestraft blijft. Ze is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de federale gerechtelijke politie (politie van Gent en Brussel), de federale cel CITES en de inspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams Gewest. Ze vormt ook het bewijs dat samenwerking tussen het federale en het gewestelijke niveau loont.” De Minister benadrukt nog dat dit voorbeeld perfect het werk van de federale cel CITES illustreert en voegt eraan toe : ”Door de ploeg inspecteurs te versterken, wil ik de strijd tegen de milieucriminaliteit – één van mijn prioriteiten – ondersteunen.”

Meer info op www.citesinbelgie.be en in de folder ‘Werken met roofvogels. Wettelijke verplichtingen in het kader van CITES’