...

Risico op besmetting van vogelgriep in Belgie is groot

kip29/11/2016 – Vogelgriep in Europa – Stand van zaken: een geval in Frankrijk

Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer pathogeen voor zowel pluimvee als verschillende soorten wilde vogels. Sinds einde oktober werd het steeds verder verspreid in Europa. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land, maar is al wel vastgesteld in de buurlanden. Het risico op besmetting is daarom ook bij ons groot geworden. Het Voedselagentschap volgt de situatie van heel nabij op.

In Frankrijk, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens (Pas de Calais) werd op 26 november een eerste besmetting bij wilde eenden, die gehouden werden aan een waterplas voor de jacht op waterwild, vastgesteld. Ook in Nederland werd een geval bevestigd op een groot vleeseendenbedrijf. Nederland had voordien al enkele uitbraken in een dierenpark en in een bedrijf van siervogels.
Ook in Duitsland zijn er bij pluimvee nieuwe uitbraken gemeld, ondertussen zijn daar 2 commerciële houderijen, 2 dierenparken en 9 hobbybedrijven getroffen.
Verderop in Europa zijn ook besmettingen vastgesteld op een hobbyhouderij in Denemarken en op commerciële pluimveebedrijven in Hongarije, Oostenrijk en Zweden. In al deze landen en in Roemenië en Kroatië zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.

Alle besmette pluimveehouderijen zijn gelegen in gebieden waar ook besmette wilde vogels zijn gevonden. De rol van trekvogels in de verspreiding van het virus over grote afstand is dan ook wel bekend. Op meerdere besmette locaties zijn zeer grote aantallen dode wilde watervogels gevonden, die bezweken waren aan de gevolgen van de besmetting.

Het FAVV kan niet genoeg benadrukken dat de alle voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd moeten worden.
– het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – is verplicht in heel België.
– het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag daarbij geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.
– de bioveiligheidsmaatregelen moeten op elke pluimveehouderij strikt toegepast worden.

Het Agentschap herinnert er ook aan dat het ophokken van pluimvee door hobbyhouders nog niet verplicht is. Het raadt deze maatregel evenwel nogmaals sterk aan gezien het toegenomen risico op besmetting. Het ophokken van pluimvee, door ze op stal te houden of onder netten of gaas te plaatsen, is ook bij hobbyhouders de enige efficiënte manier om contact tussen het pluimvee en mogelijk besmette wilde vogels te verhinderen.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Minister Borsus trekt de aandacht op het feit dat het risico op besmetting voor België reëel wordt en hij wil daarom dat de voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd worden.
Het Agentschap voert controles uit teneinde zich ervan te vergewissen dat de voorzorgsmaatregelen nauwgezet en goed worden toegepast: “de beste preventieve maatregel is het ophokken. Daarom moedig ik de pluimveehouders ten zeerste aan dubbel voorzichtig te zijn, nauwgezet de voorzorgsmaatregelen die dienen om ons land vrij te houden van vogelgriep te respecteren ( België is 13 jaar vrij van vogelgriep) en elk verdacht geval direct te melden aan het FAVV”.