...

Winterplan Haaltert in actie

strooizout gevaarlijk voor honden
Strooizout gevaarlijk voor honden – www.nieuwehond.net
Op maandagmorgen 28 november 2016 werd het Winterplan Haaltert voor de eerste keer dit seizoen uitgevoerd. Dit plan van het gemeentebestuur omvat alle acties om bij sneeuw- en vriesweer de Haaltertse wegen berijdbaar te houden.

Prioritaire routes
De beschikbare strooimiddelen worden eerst ingezet op de grote verbindingswegen, de wegen die door de bussen van De Lijn gebruikt worden, de wegen rond de stations, de scholen, de rusthuizen, de openbare gebouwen en de begraafplaatsen. Ook sterk hellende wegen worden prioritair sneeuw- en ijsvrij gehouden, ze worden bediend door een tractor met zoutstrooier.

De volgorde van deze routes is vastgelegd vanuit de prioriteitenlijst van de gemeente, de ervaring van de diensten en de functionele haalbaarheid van het traject. De routes kunnen daardoor niet zomaar op verzoek aangepast worden.

Burgemeester geeft de opdracht
Burgemeester Veerle Baeyens: “Als burgemeester geef ik de opdracht tot strooien en sneeuw ruimen. Als de situatie het vereist, kan ik ook alle straten laten strooien.” Bij normaal winterweer volstaat het strooiprogramma. Maar wanneer het meerdere dagen blijft vriezen (koudegolf) en er ook neerslag valt, wordt de toestand in de andere, niet-prioritaire straten problematisch.

“Op dat ogenblik worden er andere maatregelen genomen. Er zal dan ook sneeuw geruimd en gestrooid worden in de niet-prioritaire straten, op de publieke parkings en op sommige voet- en fietspaden. Het resultaat is afhankelijk van vele factoren en kan niet even goed zijn als in de prioritaire straten”, vervolgt de burgemeester.

Zuinig met zout
“De gemeente zet alle beschikbare middelen in om sneeuw en ijs te bestrijden”, zegt burgemeester Baeyens.
Toch zijn er ook beperkingen:
• Hoe minder er gereden wordt in een straat, hoe minder effect het strooien heeft. Het zout moet open gereden worden om een maximale dooi te bekomen.
• De gemeente springt zuinig om met strooizout, er wordt dus niet meer gestrooid dan strikt noodzakelijk. Daarom worden fietspaden niet gestrooid. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar houdt ook onze zoutreserves op peil.
• Als er 4 à 5 cm sneeuw op een paar uur valt, moet er van ‘overmacht’ worden gesproken. Er zal dan sneeuw geruimd worden, maar dat is eigenlijk enkel een verplaatsing van het probleem.

Let op: strooizout kan gevaarlijk zijn voor honden, lees meer op https://www.nieuwehond.net/strooizout-gevaarlijk-honden/

Op www.haaltert.be/winterplan lees je alle info over de strooiroutes en een alfabetische lijst van alle straten die op de prioritaire routes liggen.