...

Persbericht van NVA en sp.a Haaltert na gemeenteraad

Haaltert-gemeenteraad-07-03-2013Persbericht van NVA en sp.a Haaltert na gemeenteraad, dd. maandag 21 november ’16

Liever investeren dan saboteren

Met NVA en sp.a investeren we liever in de gemeente en haar inwoners dan nog maandenlang te blokkeren of te saboteren zoals dat de bedoeling is van de onbestuurbaarheid die door CL-VLD, CD&V en de schepen van Open&Liberaal nog eens in de gemeenteraad is gestemd.

Vandaar doen NVA en sp.a samen de oproep aan de verkozenen om de blokkering van de gemeenteraad op te heffen en de inwoners niet langer te gijzelen.

NVA en sp.a zoeken actief naar een oplossing voor de projecten en individuele dossiers uit het sociale en duurzame bestuursakkoord dat zelfs nog niet ter discussie is gesteld door de oppositie. We hopen dat er in Haaltert nog voldoende politieke wil is om de uitvoering van die projecten te ondersteunen op een open en democratische manier, dus zonder voorrang te geven aan eigen belang, cliëntelisme en ondemocratische principes.
NVA en sp.a zijn dan ook van plan om samen gesprekken op te starten met alle partijen om uit deze politieke malaise te geraken. Als NVA en sp.a willen we het engagement nakomen waarvoor we in 2013 ons mandaat opnamen, ten dienste van de bevolking.

Waarover gaat het concreet ?

In financieel moeilijke tijden willen NVA en sp.a in Haaltert doen wat moet, namelijk investeren in publieke dienstverlening en infrastructuur voor jong en oud en versterken van de gemeentelijke werking en dienstverlening. Er staan nog veel projecten op stapel die we graag zo snel als mogelijk realiseren. Concreet gaat het om de volgende investeringen die op de gemeenteraad opnieuw geblokkeerd zijn:

• verwarming van het Sint Martinusheem zodat de verenigingen hun activiteiten tijdens de winterperiode niet in de kou moeten doorbrengen. Boven de zaal is het bovendien de bedoeling om een noodwoning te voorzien, we zouden die ook graag afwerken maar dan is het nodig dat de bestelbons worden goedgekeurd door de gemeenteraad
• heraanleg van de parkings in Denderhoutem, samen met het rolstoeltoegankelijk maken van de pastorij die we als bibliotheek willen laten fungeren
• een financiële bijdrage voor het project “Partnergeweld” van het CAW
• een overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken
• goedkeuring van het bestek voor onderhoudswerken aan het riolerings- en wegenpatrimonium in 2017
• grondafstanden voor voetpaden bij verkavelingen, waardoor geen verkavelingsattesten kunnen worden afgeleverd
• grondafstanden voor wegenwerken in de Kattestraat en zijweg Nieuwstraat
• toelage voor de speelpleinwerking in Heldergem
• verhoogde toelage voor afkoppelingen
• indexering van energiepremies
• gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen
• onteigening in Hooglareweg voor extra parkeerplaatsen
• veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg
• goedkeuring voor verleggen van voetwegen
• asfaltering in Kerkbosweg en Berenhoek
• wegvallen van werkingssubsidies door het niet goedkeuren van de jaarrekening 2015
• aanbesteding van de polyvalente zaal in Denderhoutem voor de muziekacademie en verenigingen
• een renteloze energielening voor iedereen die energiebesparende maatregelen wil uitvoeren.