...

De situatie bij De Lijn Oost-Vlaanderen

acodDe situatie bij De Lijn Oost-Vlaanderen – Evaluatievergadering biedt geen oplossing voor dienstroosters 2016

Na meer dan 3 weken protest hoopten we dat er vandaag in de baremacommissie een oplossing kon bereikt worden aangaande de éénzijdig aangepaste dienstroosters door de directie van OostVlaanderen voor het huidige jaar 2016 m.b.t. de stelplaats Sint-Niklaas. Als vakbonden ACOD en ACLVB vroegen we om tenminste maximaal de vorige begin- en einduren te respecteren. Een alternatieve invulling was voor ons bespreekbaar. De directie weigerde nog steeds om op ons voorstel in te gaan.

In dit overleg werden ook de diensten voor 2017 besproken. Deze besprekingen werden gevoerd conform de gangbare procedures. Hierover werd in constructief overleg met vakbonden en directie wel een akkoord bereikt alvorens de wijzigingen in voege zullen gaan. Tot op heden werden dergelijke wijzigingen steeds op deze manier ingevoerd. Wij kunnen dan ook geen begrip opbrengen voor de aanpassing van de dienstroosters van 2016 welke op 17/10 éénzijdig door de directie werden doorgevoerd.

Drie weken lang hebben we getracht om de reizigers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van onze acties (uniform, prikacties op kalmste momenten met zeer beperkte invloed, rouwweek met chrysanten en overlijdensbericht ‘sociaal overleg’). Nu zien we ons genoodzaakt om het ongenoegen bij de chauffeurs duidelijker zichtbaar te maken door het organiseren van een ‘Busloze Maandag’.

Op maandag 14/11 zal er grote hinder zijn op de stads-en streeklijnen van de stelplaats Sint-Niklaas. Wij houden eraan de reizigers tijdig hiervan te informeren zodat zij de nodige voorzieningen kunnen treffen. Aangezien het probleem zich toespitst op 2016 zullen onze chauffeurs ook tot eind dit jaar hun diensten zonder uniform blijven uitvoeren.

Bron: persbericht over de situatie bij De Lijn Oost-Vlaanderen