...

Inhuldiging nieuwe schoolgebouwen De Brug in Erpe-Mere

de-brugOfficiële inhuldiging van de nieuwe schoolgebouwen van de school De Brug – Koebrugstraat 7, 9420 Erpe-Mere (school voor buitengewoon onderwijs Type 9 en Basisaanbod).

Hoewel de kinderen van BSBO De Brug (GO!) in september reeds hun intrek namen in de nieuwe schoolgebouwen, vindt de plechtige inhuldiging op donderdag 10 november plaats.

Onder een ruime belangstelling van ouders, buurtbewoners, afgevaardigden van het gemeentebestuur en het bouwteam staan er toespraken door mevrouw Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!, de heer Marc Cottyn, voorzitter raad van bestuur Scholengroep 19 ‘Dender’ de heer Eddy Michotte, algemeen directeur Scholengroep 19 ‘Dender’ de heer Raf Suys, kabinetschef minister van Onderwijs de heer Erik Wieërs, architect Architectenbureau Bart Dehaene + Sileghem & Partners de heer Philippe Van Cauteren, artistiek directeur S.M.A.K. op het programma.

In het nieuwe schoolgebouw voelen kinderen, leerkrachten en ouders zich helemaal op hun gemak. De gebouwen zijn aangepast aan de specifieke behoeften van onze kinderen met onderwijstype 9. Dit zijn leerlingen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid. De architecten creëerden een functioneel schoolgebouw dat tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. De isolatie is optimaal waardoor de akoestiek ook uitzonderlijk goed en zodoende is het er ook stiller. Daarnaast staat de school in een rustige, groene omgeving met speelweide. Deze gebouwen zijn opgericht in samenwerking met Scholen van Morgen.

De kinderen krijgen net zoals de genodigden en uitgebreide receptie met lekkere hapjes en drankjes. Het wordt vast en zeker een bijzondere dag!