...

Haaltert – Liever saboteren dan investeren

het orakel van haaltert

Haaltert – Liever saboteren dan investeren ?

Op de gemeenteraad van 24 oktober blonken de 2 collegeleden van Open & Liberaal, alsmede de oppositieleden van CL-VLD en CD&V weer uit in afwezigheid. Zoals de inwoners ondertussen weten gaat het dus louter om een slechte vertoning van een machtsspel.

Laten we evenwel de kaarten op tafel leggen.

Voor sp.a en NVA staat besturen voorop. In 2012 hebben we ons daartoe immers geëngageerd met een goed onderhandeld en ambitieus bestuursakkoord, waarvan de inhoud, timing en budgetten tot en met 2018 werden vastgelegd in een meerjarenplan. Naar inhoud blijkt er dan ook geen probleem te zijn, want nog geen enkele politieke partij heeft dit bestuursakkoord ter discussie gesteld, integendeel.

Eén van de voorwaarden voor de nieuwe alternatieve meerderheid van Open & Liberaal met de huidige oppositiepartijen CL-VLD en CD&V (en het moet gezegd, het is hun rol om oppositie te voeren), was immers de verdere uitvoering van ditzelfde bestuursakkoord (maar met andere bestuurders). Enige doelstelling dus van deze alternatieve meerderheid? De herverdeling van de postjes.

Met dergelijke politieke boycot willen we als sp.a en NVA niets te maken hebben.

We staan achter het bestuursakkoord dat wordt uitgevoerd door de mandatarissen die door de bevolking gekozen zijn tot de volgende verkiezingen. De zogenaamde “structurele” onbestuurbaarheid wordt enkel ingeroepen en misbruikt om de postjes te herverdelen volgens ondemocratische principes.

En wie is het slachtoffer van dit politieke machtsspel en misbruik van de democratie? De inwoners, aan wie nogmaals in de gemeenteraad een aantal belangrijke beslissingen werden ontzegd.

Liberalen en CD&V spelen dus uit eigenbelang, met de belangen van de inwoners. Zij hebben immers de onbestuurbaarheid gestemd (ook al hebben ze geen probleem met de inhoud van het bestuursakkoord, zoals ze dat diezelfde dag samen ondertekenden) en de budgetten op nul gebracht. Dat is dus louter saboteren waartegen sp.a en NVA als bestuurspartijen in beroep zijn gegaan bij de administratieve instanties.

Dit politiek imbroglio maakt dus dat tal van dossiers niet meer goedgekeurd geraken omdat liberalen en CD&V liever saboteren dan investeren.

Over welke investeringen gaat het ?

• de verwarming van het Sint Martinusheem zodat de verenigingen hun activiteiten tijdens de winterperiode niet in de kou moeten doorbrengen. Boven de zaal is het bovendien de bedoeling om een noodwoning te voorzien, we zouden die ook graag afwerken maar dan is het nodig dat de bestelbons worden goedgekeurd door de gemeenteraad
• De plannen voor de verhuis van de bibliotheek in de pastorij in Denderhoutem en het is ook de bedoeling om de pastorij in Denderhoutem rolstoeltoegankelijk te maken, samen met de heraanleg van de parkings in Denderhoutem
• financiële bijdrage voor het project “Partnergeweld” van het CAW
• geen overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken
• bestek voor onderhoudswerken aan het riolerings- en wegenpatrimonium in 2017
• grondafstanden voor voetpaden bij verkavelingen
• grondafstanden voor wegenwerken in de Kattestraat en zijweg Nieuwstraat
• toelage voor de speelpleinwerking in Heldergem
• verhoogde toelage voor afkoppelingen
• indexering van energiepremies
• gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen
• onteigening in Hooglareweg voor extra parkeerplaatsen
• veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg
• goedkeuring voor verleggen van voetwegen
• asfalteringen in Kerkbosweg en Berenhoek
• aanbesteding van de polyvalente zaal voor de muziekacademie in Denderhoutem

In financieel moeilijke tijden willen we in Haaltert doen wat moet, namelijk investeren in publieke dienstverlening en infrastructuur voor jong en oud en versterken van de gemeentelijke werking en dienstverlening. Er staan nog veel projecten op stapel die we graag zo snel als mogelijk realiseren. Dat is uiteindelijk het engagement waarvoor we in 2013 ons mandaat opnamen, ten dienste van de bevolking.

Persbericht sp.a en nv-a naar aanleiding van de gemeenteraad van deze avond