Opiniestuk : Maten voor niets in Haaltert

het orakel van haaltert

Haaltert – Maten voor niets

De gemeenteraad in Haaltert van 10 oktober 2016 was alweer een maat voor niets. Intussen is de burger het gewoon dat de raad wordt bevolkt met maten voor niets. Maten helpen elkaar in nood, maar de bevolking krijgt voor het vertrouwen in de raadsleden een trap in het kruis en een opgestoken middelvinger. Meer zelfs, er wordt van de bevolking verwacht dat ze nog beleefd dank u zeggen voor zoveel welwillendheid.

CD&V, VLD-CL, Gina Verbestel en Dany Van Den Steene gaan nog steeds uit van de gedachte dat het volk mort, maar tevreden is. De gebraden kiekens vliegen door de lucht, het bier gutst uit de tapkraan en Christoff schalt door de boxen. Meer moet de zwijgende massa toch niet hebben? Onderling hebben ze de intentie uitgesproken om de vergissing die de kiezer in 2012 beging te corrigeren door samen een nieuwe coalitie te vormen.

Voor VLD-CL komt het besturen van de gemeente bijna als een geboorterecht. Sommigen hebben zelfs nooit anders geweten en hebben zich altijd gewenteld in de blauwe oase van de macht. Wat moet die snode kiezer wel hebben gedacht in 2012 door hen zo een oplawaai te verkopen? Dat kon toch niet blijven duren. Ondanks de zware afstraffing bij de verkiezingen was het bij het begin van de legislatuur duidelijk dat VLD-CL zat te wachten op deze gelegenheid. Wat drijft VLD-CL dat ze het toch zo graag opnieuw het voor het zeggen wil hebben? Macht kleeft toch maar zolang de kiezerslijm pakt? De grootsheid zit hem evenzeer in het verlies als in al het goede wat werd gerealiseerd. Een slechte verliezer heeft iets zielig.

CD&V volgt compleet dezelfde lijn van VLD-CL door voluit de verrottingsstrategie te hanteren. De gezinspartij weigert consequent te kiezen voor haar doelpubliek : de gezinnen. Phaedra Van Keymolen feliciteerde voor de gemeenteraad burgemeester Baeyens nog met haar huwelijk uit naam van haar gezinspartij en een half uur later stemde ze vrolijk subsidies voor een speelpleinwerking weg en weigerde ze een toelage aan een plan tegen partnergeweld. Het is al langer geweten dat de weg van het moedige midden een smal pad is in het aanschijn van de macht en nu is het ook duidelijk dat het moreel kompas van CD&V wijst in de richting van de Wijngaardweg. Phaedra Van Keymolen zou schijnbaar haar eigen partij verkopen om te kunnen deelnemen aan de macht want hoe verklaart men anders de dissidentie waarmee CD&V al herhaaldelijk te kampen heeft gehad? Phaedra Van Keymolen is al zo lang verstoken van de macht dat alles geoorloofd lijkt. Ze heeft een haast religieuze overtuiging dat ze bestemd is het hogere: het burgemeesterschap.

De discussie gaat niet meer over ideologie en over inhoud. De politiek in Haaltert is zo hard afgegleden naar het persoonlijke dat Haaltert meer en meer begint te gelijken op Amerika. De persoonlijke afrekening werd al in stelling gebracht door Gina Verbestel. De kiezer kan enkel hopen dat CD&V en VLD-CL de politieke ethiek bezitten om hieraan te verzaken.

Van deze toestand wordt een mens moedeloos en gelaten. Zolang deze generatie politici niet kiest voor het belang van de inwoners van Haaltert krijgen ze terug wat ze verdienen : een welgemeende fuck you!

Koen De Court